Loket Duurzaam GWW

Het loket is het aanspreekpunt voor deelnemers aan en geïnteresseerden in het Manifest Duurzaam GWW 2030. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, faciliteert de website, een nieuwsbrief en organiseert gezamenlijke activiteiten. Vragen die binnenkomen bij het loket, worden zo goed mogelijk doorgeleid naar deskundigen in de aangesloten organisaties. Zelf adviseert het loket niet.