Over ons

Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend door opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus, in totaal ruim 60 partijen uit de sector.

De partijen zijn divers en komen uit de gehele Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector, maar ze zijn allen gelijkgestemd. Het is een unieke samenwerking en samen werken zij aan het naar een hoger plan tillen van duurzaamheid in de sector.

Lijst met ondertekenaars 

Er zijn drie teams:

Stuurgroep

De stuurgroep is belast met de uitvoering van deze Green Deal. De stuurgroep stimuleert en volgt op hoofdlijnen de voortgang van de Green Deal. De stuurgroep besluit over financiële zaken en collectieve activiteiten. Daarnaast stelt de stuurgroep werkgroepen in voor specifieke collectieve acties of operationele doelen.

Samenstelling

Bestaande uit:

 • Voorzitter Peter Blanken (provincie Gelderland)
 • Wies Vonck (waterschap Scheldestromen),
 • Arie Bleijenberg (TNO)
 • Berry Krouwel (Dynniq)
 • Albert Martinus (MKB Infra)
 • Ingeborg Ligtenberg (RWS)
 • Henk Groenendijk (gemeente Rotterdam)
 • Rob Schnepper (gemeente Rotterdam)
 • Maarten Loeffen (Stadswerk)
 • Esther Heijink (Arcadis)
 • Corné van Overveld (Landschapspartners)
 • Joep Rats (Bouwend Nederland)
 • Andrea Vollebregt (Vereniging van Waterbouwers)

Coördinatiegroep

De coördinatiegroep ondersteunt de stuurgroep bij de dagelijkse aansturing van de Green Deal. De coördinatiegroep monitort de doelen en afspraken op basis van bijdragen van de deelnemers en stimuleert en initieert activiteiten.

Samenstelling

Bestaande uit:

 • Voorzitter Peter van Riswijk (provincie Gelderland)
 • Jeroen ter Meer (ProRail)
 • Dik de Weger (RWS)
 • Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)
 • Niels van Amstel (Megaborn)
 • Madeleine Schenk (Martens en Van Oort)
 • Hedwig Thorborg (Strukton)

Het Loket Duurzaam GWW

Het loket is het aanspreekpunt voor de deelnemers en geïnteresseerden in de Green Deal. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, faciliteert de website, een nieuwsbrief en organiseert gezamenlijke activiteiten. Vragen die binnenkomen bij het loket, worden zo goed mogelijk doorgeleid naar deskundigen in de aangesloten organisaties. Zelf adviseert het loket niet.

Samenstelling

Bestaande uit:

 • Hilde Schutten (CROW)
 • Joost Fijneman (CROW)
 • Jan-Willem Weststrate (Building Changes)
Neem contact met ons op

De werkgroepen

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie houdt zich bezig met de uitvoering van het communicatieplan en ondersteunt de verschillende werkgroepen met het verspreiden van het gedachtegoed en opgeleverde producten.

Samenstelling

Bestaande uit:

 • Saskia van Amerongen (UVW)
 • Hilde Schutten (CROW)
 • Luc Adolfse (RWS)
 • Hannah Groenwold (Vereniging van Waterbouwers)
 • Marianne van Haaren-van de Wiel (ProRail)
 • Linda Blaauboer (Movares)
 • Bon Uijting (provincie Noord-Holland)
 • Bram van der Valk (Techniek Nederland)
 • Madeleine Schenk (Martens en VanOord)

Werkgroep monitoring

De werkgroep Monitoring houdt zich bezig met de uitvoering van monitoring zoals beschreven in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De Werkgroep Monitoring ontwikkelt de monitoring van deze Green Deal op verschillende niveaus.

Samenstelling

Bestaande uit:

 • Voorzitter Joep Rats (Bouwend Nederland)
 • Paul van Wijngaarden (ProRail)
 • Meinke Schouten (namens de UvW)
 • Cees Rensen (Provincie Zuid Holland)
 • Mandy Willems (Rijkswaterstaat)
 • Simon Jorritsma (KWS)
 • Helen Visser (Bouwend Nederland)
 • Maud Vastbinder (SKAO)
 • Arie Bleijenberg (TNO)
 • Joeri Polderman (NL Ingenieurs)
 • Born Goedkoop (BAM)
 • Jeroen Gijzen (Vries en van de Wiel D-E-S)
 • Robert-Jan van den Berg (Building Changes)
 • Kees Koejemans (Boskalis)
 • Cora de Groot (Mourik)

Werkgroep BPKV

De Werkgroep BPKV/Inkoopcriteria en meerwaardebeloning ontwikkelt handreikingen met voorbeelden van nieuwe inkoopcriteria voor de 12 thema’s van het Ambitieweb. De Werkgroep richt zich daarbij op de fase van planvorming tot en met beheer en onderhoud.

Samenstelling

Bestaande uit:

 • Voorzitter Ad Bonneur (Tauw)
 • Richard Ruijtenbeek (voormalig Building Changes)
 • Born Goedkoop BAM (Bouwend Nederland)
 • E. Veldhuizen (Unie van Waterschappen)
 • T. Duinkerken (Unie van Waterschappen)
 • Wim Bossink (Rijkswaterstaat)
 • Gijs Termeer (SKAO)
 • Paul Norbart (Prorail)
 • Floris den Boer (PIANOo)
 • Erna Franck (Provincie Gelderland)
 • Wouter van Apeldoorn (Provincie Overijssel)
 • Pieter Boelhouwer (MKB Infra)
 • Hedwig Thorborg (Waterbouwers)
 • Léon Dijk (Gemeente Rotterdam)
 • J. Spanjer (NL ingenieurs)
 • J. de Bont (gemeente Eindhoven)