Herkenbare titel van het project 3

Kort omschrijving project:

Korte algemene omschrijving van het project, inclusief de (geraamde) investering in euro’s 

 

Fase:

Korte omschrijving van de besluitvormingsfase (planfase, aanbesteding etc.) waarin de milieuwinst geïdentificeerd is

 

Aankruisen wat van toepassing is:
Omgevingswijzer
Ambitieweb
CO2 prestatieladder
DuboCalc

Leave a Reply