Praktijk

De Aanpak Duurzaam GWW is breed toepasbaar, van vroege beleids- en planfases tot de realisatie van projecten. Verschillende partijen kunnen ermee aan de slag voor diverse werkzaamheden: van beleidsmakers tot aannemers en van spoorprojecten tot dijkversterkingen. Die brede inzetbaarheid is prettig, maar maakt het soms ook lastig om doelstellingen en maatregelen echt concreet te maken.

Op deze pagina laten we met voorbeeldprojecten zien hoe de Aanpak in de praktijk is toegepast en wat dat heeft opgeleverd. De voorbeeldprojecten zijn geclusterd naar veel voorkomende projecten in de GWW-sector.

Laat u inspireren! Klik op de projecten voor meer informatie.

Zand- en grondverzetprojecten

Herbelegging Ermelo

Vliegbasis Woensdrecht

Wegenprojecten

Optimalisering Verkeersontwikkeling A1-N342-N737

Traverse Dieren

Herbelegging Ermelo

Fietsbrug Nigtevecht

Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein

Vliegbasis Woensdrecht

Waterbouwprojecten

Bochtafsnijding Delftse Schie

Spoorprojecten

Corridor Leiden Utrecht

Spoorvernieuwing