Stappenplan- en instrumenten

Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het project. Deze stappen zijn in elke fase hetzelfde:

  1. Analyse van vraag en ambities
  2. Onderzoek kansen
  3. Vastleggen ambities en kansen
  4. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
  5. Afweging en toetsen duurzaamheid
  6. Verantwoording duurzaamheid

Via de stappen per fase worden, naast het gezamenlijk instrumentarium, hulpmiddelen aangereikt. Bijvoorbeeld een Format Overdrachtsdocument, en een set Voorbeeldspecificaties duurzaamheid.

In elke fase zijn er instrumenten in te zetten ter ondersteuning:

Inititatief / pré-projectfase: In de initiatief of pre-projectfase is er duurzaamheidswinst te behalen in de samenwerking met andere partijen uit de omgeving. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische manier de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken.

Conceptfase / planfase: In de concept-of planfase is er een concreet project en als in een eerdere fase is gewerkt met de Omgevingswijzer, weet men op welke duurzaamheidsthema’s winst is te behalen. Met behulp van het Ambitieweb worden ambities geformuleerd en kansen onderzocht.

Ontwikkelfase / ontwerpfase: In de ontwikkel- of ontwerpfase worden met behulp van het Ambitieweb de ambities herijkt. Bij de uitvraag kan gebruik worden gemaakt van de CO2-prestatieladder. En de milieukosten van het materiaalgebruik kunnen met behulp van DuboCalc in kaart worden gebracht.

Realisatiefase: In de realisatiefase is het project al volledig gespecificeerd en ontworpen. Tijdens de uitvoering worden de duurzaamheidskansen die in de vorige fases naar voren zijn gekomen, gerealiseerd.

Gebruiksfase: Hoewel de gebruiksfase in principe buiten het ‘project’ valt, is het wel onderdeel van het specificatie- en ontwerpproces. En als duurzaamheid goed is meegenomen vanaf het begin van het project, zijn onderhoud en eventuele kleine vernieuwingen goed geborgen.

Sloopfase

Stappenplan in vogelvlucht

Om het projectteams makkelijker te maken zijn de 6 stappen van de Aanpak Duurzaam GWW in een praatplaat samengevat. Per stap is kort beschreven welke activiteiten en resultaten gewenst zijn en welke instrumenten worden ingezet om uiteindelijk duurzaamheidsdoelen in GWW projecten te realiseren In de praatplaat zijn de 6 stappen toegespitst op de pre-projectfase en planfase met een doorkijk naar de ontwerp- en realisatiefase.