Voor de Duurzame Parel-verkiezing zijn we op zoek naar projecten die toonbeeld zijn van duurzame ontwikkeling binnen de GWW. Heeft u aan een project meegewerkt of kent u een project dat een nominatie verdient? Meld uw project dan aan vóór 1 juni a.s.!

Hoe aanmelden?
U kunt een project aanmelden door het Format-Duurzame-Parels-2021-1 (1) in te vullen en te sturen naar info@duurzaamgww.nl.

Beoordelen
De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van zowel opdrachtgevers als marktpartijen. Zij beoordeelt de aanmeldingen. Hierbij kijkt de commissie naar de vier transitielijnen en naar de toepassing van de instrumenten van de Aanpak DGWW.

Uitreiking
Tijdens het Symposium Duurzaamheid in de Openbare Ruimte van juni a.s. worden de Parels uitgereikt aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Ook reiken we een aanmoedigingsprijs uit voor enkele projecten die een aansprekende prestatie hebben geleverd op een of meer specifieke deelgebieden. Hierbij kunt u denken aan:

  • Duurzaam materiaalgebruik (asfalt, beton, staal, hout, kunststof)
  • Duurzaam materieel en/of schone brandstoffen
  • Inpassing in de omgeving, landschappelijke kwaliteit
  • Sociale relevantie

We zien de aanmeldingen graag tegemoet!