In januari 2017 is de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 door inmiddels bijna 100 partijen ondertekend. Het doel van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is dat in 2020 bij alle organisaties de Aanpak Duurzaam GWW business-as-usual is en in alle relevante GWW-projecten wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Voor een praktische en vlotte doorvoering in projecten en het ontwikkelen van betere focus en meer effectiviteit moet de Aanpak blijven aansluiten op huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen (zoals klimaatwet, energieakkoord en Circulaire economie), implementatie-ervaringen, ontwikkelingen in de diverse infra-thema gerichte Green Deals, ontwikkelingen rondom het instrumentarium en handige aanvullingen hierop van praktijkgroepen en individuele partijen.

De werkgroep “Ontwikkelingen Duurzaam GWW”

Daartoe wordt de werkgroep “Ontwikkelingen Duurzaam GWW” opgericht met als primaire doel: het doen van een update van de Aanpak en het geven van handreikingen aan GD-deelnemers aan de hand van de gestelde ontwikkelingen en ervaringen van partijen maar wel binnen de huidige scope van de GD plus het bestaande instrumentarium. Dit doet zij door:

  • ontwikkelingen van het huidig kerninstrumentarium van de Aanpak afstemmen en uitdragen;
  • met initiatiefnemers van handige aanvullingen of tools bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan de Aanpak en meer “duurzaamheid in de projecten”;
  • onderzoeken hoe initiatieven ondersteunend (kunnen) zijn aan de transitielijnen en op de website Duurzaam GWW geplaatst kunnen worden voor gebruik daarvan door de GD-deelenemers;
  • onderzoeken hoe de website meer als open source kan worden gebruikt om ervaringen en ondersteunende methodieken uit te wisselen
  • te bespreken hoe na de looptijd van de Green Deal 2.0 kan worden gezorgd voor beheer van de Aanpak, het instrumentarium, de handreikingen en de website voor het ervaringen of inspiraties.

Werkvorm:

De werkgroep zal tot einde van 2020 bestaan. De werkgroep bestaat uit een kernteam en agendaleden. Het kernteam die bestaat uit maximaal vier mensen waaronder twee leden van de coördinatiegroep: Peter van Riswijk (proces) en Niels van Amstel (inhoud). Zij fungeren als voorzitter afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast zijn er agendaleden die wisselend een actieve en kortlopende rol zullen hebben, afhankelijk van het onderwerp. In werksessies wordt steeds één onderwerp besproken, uitgediept en uitgewerkt tot concrete aanbevelingen of handreikingen. Het kernteam bepaalt welke onderwerpen aan bod komen en bereid de werksessies voor. Per onderwerp wordt bekeken welke agendaleden nodig zijn. Van de agendaleden wordt inzet gevraagd in de vorm van het geven van input, uitwerking en feedback tijdens de concrete werksessies.

Meld u aan als deelnemer!

Ik wil u graag uitnodigen om u of een collega aan te melden voor de werkgroep als agendalid en zo samen met ons verdere vorm en inhoud te geven aan de toekomst en het succes van de Aanpak Duurzaam GWW. U kunt zich tot half januari aanmelden bij Hilde Schutten van het Loket Duurzaam GWW, hilde.schutten@crow.nl. Eind januari krijgt u bevestiging van uw aanmelding en zullen de data en onderwerpen van de werksessies in 2019 aangegeven. Agendaleden kunnen dan aangeven bij welke sessies men wil/kan meedoen of waar men bij de voorbereiding van een werksessie wil worden betrokken.

Wij zien u graag bij de sessies. Voor meer effect in projecten.

 

Peter Blanken,

voorzitter Stuurgroep Green Deal Duurzaam GWW