Kenniscatalogus

Zoeken & filter Zoeken & filter
  Reset
  Afbeelding van CO2-Prestatieladder 

  CO2-Prestatieladder 

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
  De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-reductie tijdens de gehele levensduurvan een infrastructuurobject.
  Afbeelding van DuboCalc

  DuboCalc

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  Rijkswaterstaat
  Met DuboCalc kun je de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen berekenen en vergelijken. Alle milieu-effecten komen in beeld van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase.
  1 link toegevoegd
  Afbeelding van Omgevingswijzer

  Omgevingswijzer

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Tool van het Ministerie van IenW waarmee de duurzaamheid van projecten in kaart kunnen worden gebracht.
  1 link toegevoegd
  Afbeelding van Ambitieweb

  Ambitieweb

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  Werken aan duurzaamheid
  Het Ambitieweb helpt om de ambities binnen projecten in één oogopslag helder te maken. De tool geeft een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus.
  Afbeelding van Handreiking klimaatadaptatie projecten ProRail

  Handreiking klimaatadaptatie projecten ProRail

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  NS
  Deze handreiking is bedoeld voor projectleiders van ProRail en voor ingenieursbureaus die met ProRail meedenken over de ambities op het gebied van klimaatadaptatie.
  Afbeelding van Webinar Kennisdelen GMR - Ambitieweb

  Webinar Kennisdelen GMR - Ambitieweb

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  CROW
  In dit webinar vertelt Arjan Visser hoe je als opdrachtgever van GWW-projecten aan de slag kan gaan met het Ambitieweb.
  Afbeelding van De Bepalingsmethode

  De Bepalingsmethode

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  Nationale milieu database
  De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, kortweg ‘Bepalingsmethode’, is een uniforme meetmethode om de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te berekenen.
  Afbeelding van Handreiking Aanpak Duurzaam GWW voor gemeenten

  Handreiking Aanpak Duurzaam GWW voor gemeenten

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  CROW
  Deze handreiking van CROW bevat handvatten die helpen om duurzame initiatieven een goede plek in projecten te geven. 
  Afbeelding van Kennispaper: Haal eenvoudig het beste uit de Duurzame Bouw

  Kennispaper: Haal eenvoudig het beste uit de Duurzame Bouw

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  SBRCURnet
  Deze handleiding helpt om de filosofie van de Aanpak Duurzaam GWW in projecten concreet gestalte te geven en uw duurzaamheidsdoelen in projecten te realiseren.
  Afbeelding van Aanpak Duurzaam GWW

  Aanpak Duurzaam GWW

  Publicatiedatum:
  Uitgever:
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen.