Achtergrond Duurzaam GWW

DGWW 2030 helpt partijen in de GWW-sector om de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend. Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, ontstaat er een herkenbare aanpak. Opdrachtgevers kunnen daardoor van elkaar leren. Marktpartijen zien eenheid in de aanpak ontstaan.

Ook deelnemen?
Ben je nog geen deelnemer en wil je je wel bij DGWW 2030 aansluiten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Meer informatie
Benieuwd naar de inhoud van het manifest? Bekijk het manifest