Achtergrond Duurzaam GWW en Manifest

De Aanpak Duurzaam GWW geeft partijen in de GWW-sector handen en voeten aan de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend. Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, krijgt duurzaamheid een herkenbare eenduidige plek in GWW-projecten. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen zo van elkaar leren.  

Manifest Duurzaam GWW 2030

Hoe maak je duurzaamheid concreet en meetbaar in GWW-projecten? Hoe sluiten we aan bij de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI), voortkomend uit het Klimaatakkoord, en de routekaarten om te komen tot schoon en emissieloos Bouwen (SEB)? Wat zijn de knelpunten op het gebied van verduurzaming in de sector en welke oplossingen zijn hiervoor?  

In het Manifest Duurzaam GWW 2030 staat onze ambitie beschreven: duurzaamheid business as usual in alle GWW-projecten. Deze hoofddoelstelling is onderverdeeld in de volgende subdoelen:   

  • integraler gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW 
  • handvatten om met beleidsdoelen, zoals de strategie KCI, aan de slag te gaan 
  • versterken van de netwerkfunctie 
  • uniforme monitoring van de resultaten  

Meer weten? Bekijk het manifest