Onze organisatie

Regieteam

Sinds 1 oktober 2021 is het Regieteam actief. Dit team bestuurt de samenwerking van de partijen die zijn aangesloten bij DGWW2030. Namens elke ‘bloedgroep’ is één Regieteamlid actief.

CROW is als onafhankelijke stichting gevraagd het programma- en projectmanagement en de praktische ondersteuning op zich te nemen.

Heb je vragen hierover? Stuur een mail naar info@duurzaamgww.nl.

Samenstelling

 • Peter Fraanje (Kennisinstellingen)
 • Arnold van Kampen (Gemeenten)
 • Jan-Willem Grotenhuis (Provincies)
 • Peter Gosselink (Expertnetwerk adviesbureau's)
 • Sanne Hilgers (Waterschappen)
 • Remko Lelieveld (Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie IenW en Rijkswaterstaat)
 • Joep Rats (Bouwbedrijven)
 • Gijs Termeer (Kennisinstellingen)
 • Mike van Uffelen (MKB)
 • Andrea Vollebregt (Waterbouwers)
 • Joost Fijneman (CROW)
 • Pieter Litjens (CROW)

Loket Duurzaam GWW

Het loket is het aanspreekpunt voor deelnemers aan en geïnteresseerden in het Manifest Duurzaam GWW 2030. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, faciliteert de website, een nieuwsbrief en organiseert gezamenlijke activiteiten. Vragen die binnenkomen bij het loket, worden zo goed mogelijk doorgeleid naar deskundigen in de aangesloten organisaties. Zelf adviseert het loket niet.

Neem contact op met het loket