Nieuws

Nieuwe webtool maakt circulair ontwerpen breed toegankelijk

De Nederlandse leidraad circulair ontwerpen 2.0 is in het Engels vertaald én wordt ontsloten via een toegankelijke webtool.

Noorden werkt samen voor duurzamer asfalt

Op 10 juli 2024 ondertekenden overheden, brancheorganisaties en marktpartijen in de drie noordelijke provincies een convenant om duurzamer asfalt te realiseren.

Einde manifest luidt nieuwe fase DGWW in

Het Manifest Duurzaam GWW 2030, dat in 2021 werd gelanceerd als vervolg op de Green Deals Duurzaam GWW, loopt in juli 2024 ten einde. Dit betekent echter...

Subsidie voor CO2-reductie en circulariteit in gemeentelijke en provinciale projecten

Vanaf 1 juli kunnen gemeenten en provincies een aanvraag indienen voor de Specifieke Uitkering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (SPUK...

Succesvolle aanleg eerste acceptatievak Warm Mix Asfalt

Op 28 mei is het eerste acceptatievak in het kader van de concept CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt (WMA) v1.0 met succes aangelegd.

Van heet naar warm: de stappen naar Warm Mix Asfalt als nieuwe norm

Per 1 januari 2025 wordt Hot Mix Asfalt (HMA) uitgefaseerd in Nederland. Deze asfaltmengsels zullen niet meer beschikbaar zijn. In plaats hiervan kan...

Podcast doorzagen: 'Contractbijbel' grond-, weg- en waterbouw herschreven voor o.a. duurzamer asfalt, beton en staal

Afgelopen week heeft Cobouw journalist Thomas van Belzen de Podcast Doorzagen opgenomen met Pieter Litjens, directeur CROW.

Van start naar finish met de Interactieve Routekaart Verduurzaming RAW

Deelprogramma Verduurzaming RAW presenteert per kwartaal een interactieve routekaart. De invoering van deze routekaart is cruciaal om transparantie en...

Nieuwe toetsmethodiek Circulair Staal moet adoptie van circulair staal in infrastructuurprojecten versnellen  

De methodiek biedt duidelijke, toepasbare richtlijnen voor het specificeren, toetsen en valideren van hergebruikt staal en levert hiermee een directe...

Lancering Dashboard Monitoring Duurzaam GWW Versie 3.0

Lancering Dashboard Monitoring Duurzaam GWW versie 3.0!