Veelgestelde vragen

Voor wie is DuurzaamGWW 2030?

DuurzaamGWW is een netwerk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Onze visie is dat juist het samenbrengen van de opdrachtgevers en -nemers er voor zorgt dat de GWW-sector in zijn totaliteit meer verduurzaamd wordt. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het Landelijk monitoringsdashboard dat nu in ontwikkeling is door DuurzaamGWW. De uitgangspunten en afspraken die ten grondslag liggen aan het Dashboard moeten gedragen worden door zowel de opdrachtgever als -nemer. Zo moet er een goed beeld zijn van wat de opdrachtgever aan data nodig heeft en wat de opdrachtnemer aan data kan verzamelen en aanleveren. Als je hier niet gezamenlijk in optrekt, werkt het dashboard niet.

Wie zijn er aangesloten bij het netwerk?

DuurzaamGWW is een landelijk netwerk. Sterker nog, op elke niveau zijn er verschillende overheden die meedoen. Vanuit Rijksoverheid doen Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf mee. Ook zijn alle provincies aangesloten, net als de 21 waterschappen.

Ook als gemeente kun je direct meedoen in het netwerk. Een bijdrage in de vorm van een contributie is niet nodig. Via het Fonds Fysieke Leefomgeving worden alle activiteiten namens de gemeenten in Nederland gefinancierd. Wel zo makkelijk!

Ook is de markt betrokken in het netwerk. De koepelorganisaties Bouwend Nederland, MBK-infra, Waterbouwers en NLingenieurs zijn vertegenwoordigd in het Regieteam.

Hoe is DuurzaamGWW 2030 georganiseerd?

DuurzaamGWW is een netwerk van de GWW-sector. Dit kan je letterlijk opvatten; de verschillende partijen van de GWW-sector zijn vertegenwoordigd in het Regieteam. Dit Regieteam bepaalt de koers die het netwerk vaart. Zo wordt er bijvoorbeeld in het Regieteam besloten om Introductiepakketten te ontwikkelen waardoor partijen de Aanpak DuurzaamGWW makkelijk en sneller kunnen toepassen in hun eigen GWW-pakketten.

Het Regieteam delegeert de uitvoering van activiteiten aan CROW. CROW is daarmee verantwoordelijk voor het programmatisch en projectmatig draaiende houden van DuurzaamGWW. Daarvoor heeft een programmamanager aangesteld met daarbij een programmaondersteuner, communicatiespecialist en een eventmanager.

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de contactpersoon van je koepelorganisatie. Die helpt je verder!

Hoe verhoudt DuurzaamGWW 2030 zich nu tot alle andere initiatieven?

Allereerste is DuurzaamGWW, in tegenstelling tot veel andere initiatieven, een landelijk netwerk. Daarmee maakt het niet uit wat de standsplaats is van jouw organisatie, je kunt altijd bij ons terecht. Het maakt niet uit of je een opdrachtgever of -nemer bent. Het is een netwerk waarin beide partijen elkaar ontmoeten.

Duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip. DuurzaamGWW richt zich op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dit doen we door de Aanpak DuurzaamGWW gemeengoed te laten zijn binnen de GWW-sector. Zo bestrijkt het Ambitieweb 12 thema’s van duurzaamheid. Dus of je organisatie nu bezig is met Circulariteit, Klimaatadaptatie of CO2-reductie, via de Aanpak helpen wij je graag verder.

DuurzaamGWW richt zich ook niet alleen op een specifiek functieprofiel zoals inkopers of beheerders. De aanpak DuurzaamGWW is een integrale methode die gebruikt kan worden in alle fasen van een GWW-project, vanaf het eerste initiatief tot en met het beheer van het gerealiseerde werk. Op deze manier verbindt de aanpak de verschillende professionals binnen de organisatie. Daarmee is DuurzaamGWW 2030 een netwerk voor beleidsmakers, inkoper, uitvoerders, beheerders ga zo maar door!