Van beleid naar uitvoering

Weet waar je staat

Als overheid wil je resultaat boeken op het gebied van klimaatneutraliteit en circulariteit. Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe je ervoor staat: wat is de impact op duurzaamheid van het huidige areaal? Om hierin inzicht te krijgen, heeft DuurzaamGWW het Dashboard Monitoring DuurzaamGWW ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in zes KPI’s waaronder de totale CO2-uitstoot van het areaal, het aandeel primair en secundair materiaalgebruik en de MKI van het areaal (impact van het areaal op verschillende aspecten van het klimaat). Na het invullen van het dashboard weet de organisatie wat haar te doen staat om de meters van het dashboard de goede kant op te laten gaan.

Duurzame projecten

Voer je projecten op een duurzame manier uit, dan verminder je de  CO2-uitstoot en gebruik je minder primair materiaal. Hierbij is het belangrijk dat je zo vroeg mogelijk in het project inzicht hebt in de doelen, ambities en kansen op het gebied van duurzaamheid. Want hoe vroeger in het project dit inzichtelijk is, hoe groter de duurzaamheidswinst is die je binnen het project kunt behalen. De Aanpak Duurzaam GWW helpt hierbij. Door de Aanpak op je projecten toe te passen, krijgen duurzame thema's als Klimaatneutraal en Circulair een plek in je project. Hiermee krijg je inzicht in  de mogelijkheden en ambities voor het project. Met dit inzicht kun je de kansen die hierbij naar voren komen, benutten.  

Lees meer over het verduurzamen van projecten.

Check & act

Is een project uitgevoerd, dan is het belangrijk dat je het effect meet van de genomen maatregelen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het Dashboard Monitoring Duurzaam GWW. Als je de gegevens uit het project in het dashboard invoert, zie je direct het effect van de genomen maatregelen.

Een voorbeeld: Een oude asfaltweg is vervangen door een nieuwe. Hierbij wordt asfalt gebruikt dat op lage temperatuur geproduceerd is. Ook wordt materiaal van de oude weg hergebruikt. De milieubelasting van de nieuwe weg zal over de gehele levensduur kleiner zijn dan die van de oude weg. Dit zie je terug in het Dashboard. Met elk duurzaam uitgevoerd project, wordt het areaal een stukje ‘groener’. De organisatie krijgt hiermee een steeds duidelijker beeld over de duurzaamheidsprestaties. Op basis van dit inzicht kun je beleid herzien en nieuwe ambities stellen.

Publicaties en hulpmiddelen