Nieuws

Belangrijke updates voor Dashboard Monitoring

Verbeterde visualisaties, een scheiding tussen projecten en totaal areaal én een bredere kijk op biodiversiteit; een mooie update voor het D...

‘Nulmeting is je rijbewijs, daarna moet je kilometers maken’

INTERVIEW Lars Grims, beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente Zevenaar

Aan de slag met Dashboard monitoring

Ben jij benieuwd waar de duurzaamheidskansen van jouw organisatie liggen?

‘Wat betekent de keuze dan die ik vandaag maak?’

Niels van Amstel werkt bij adviesbureau Megaborn en is al zeker 25 jaar betrokken bij Duurzaam GWW. Welk advies heeft hij voor de mensen die stappe...

‘Alle organisaties kunnen direct al stappen zetten’

Peter Gosselink, adviseur Duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV, stond aan de wieg van de aanpak Duurzaam GWW. Hij heeft een aantal tips voor overhed...

Gratis advies voor overheden bij inkoop emissieloos bouwmaterieel

Over de inkoop en inzet van emissieloos bouwmaterieel leven nog volop vragen. Want welke inkoopinstrumenten zijn effectief en passen het beste bij...

‘Je moet wel over een lange adem beschikken’

Weten waar je staat en dat voelbaar en inzichtelijk maken. Ja, dat is cruciaal bij het verduurzamen van een organisatie, vertelt Jolien Franke.

Niets uit de weg gaan: grote keuzes maken

Stikstof, energie, bouwkosten, woningtekort. Ga zo maar door. Het is bizar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En zeg niet dat het ons is overkom...

‘We waren blind aan het vliegen’

Interview - Provincie Noord-Holland over Dashboard Monitoring DGWW

‘Ook aannemers willen die data op orde hebben’

Regenwater afkoppelen, stoeptegels omkeren en hergebruiken, standaard laagtemperatuurasfalt opnemen in bestekken; op velerlei manieren is de gemeen...