Nieuws

‘Je moet wel over een lange adem beschikken’

Weten waar je staat en dat voelbaar en inzichtelijk maken. Ja, dat is cruciaal bij het verduurzamen van een organisatie, vertelt Jolien Franke. Z

Niets uit de weg gaan: grote keuzes maken

Stikstof, energie, bouwkosten, woningtekort. Ga zo maar door. Het is bizar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En zeg niet dat het ons is overkom...

‘We waren blind aan het vliegen’

Interview - Provincie Noord-Holland over Dashboard Monitoring DGWW

‘Ook aannemers willen die data op orde hebben’

Regenwater afkoppelen, stoeptegels omkeren en hergebruiken, standaard laagtemperatuurasfalt opnemen in bestekken; op velerlei manieren is de gemeen...

Herziening Ambitieweb: volop aandacht voor circulaire economie en klimaatadaptatie

Goed nieuws rondom het Ambitieweb: na twaalf jaar volgt een flinke update om beter aan te sluiten op alle actuele beleidsopgaven.

Je hebt nú de kans. Grijp hem!

Lang is gedacht dat Nederland af was. Maar de afgelopen jaren zijn we er met elkaar achter gekomen dat dit niet zo is.

Gemeente Arnhem deelt kennis naar aanleiding van pilotproject Emissieloze Bouwplaats op 9 maart

Hoe kan je als gemeente, in overleg met een vooraf geselecteerde aannemer, zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de gebruikte machines zero-emi...

Prijsvraag meest duurzame mobiliteitshub

CROW en het ministerie van IenW hebben een prijsvraag uitgezet voor het ontwerp van de meest duurzame mobiliteitshub. Hierbij staat een integrale,...

Dankzij duurzamer beton veilige fietspaden op Texel

Bij duurzaamheid denk je niet direct aan beton. In de beeldvorming heeft het een slecht imago, vooral vanwege de hoge CO2-uitstoot. Maar het kan oo...

Het moet écht anders

Het was vier jaar geleden. De laatste Infratech. Het laatste CROW Infradebat. Wat kan er veel veranderen in vier jaar.