Nieuwsbericht

Einde manifest luidt nieuwe fase DGWW in

Het Manifest Duurzaam GWW 2030, dat in 2021 werd gelanceerd als vervolg op de Green Deals Duurzaam GWW, loopt in juli 2024 ten einde. Dit betekent echter niet het einde van de duurzame inspanningen binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Integendeel, de sector is klaar voor een nieuwe fase, waarin de opgedane kennis en samenwerking worden voortgezet en verder uitgebouwd zonder de vorm van een nieuw manifest. 

Profielfoto van Redactie CROW
26 juni 2024 | 2 minuten lezen

Gedurende de looptijd van het manifest hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel binnen als buiten de context van het manifest. De sectorbrede roep om eenduidige duurzaamheidsmonitoring is via het Manifest vertaald in een uniform Dashboard Monitoring, dat inmiddels op steeds meer plekken geïmplementeerd wordt.  Daarnaast zijn de transitiepaden van KCI (Klimaatneutrale Circulaire Infrastructuur) gelanceerd en toegepast door waterschappen en provincies, waarmee een nationale strategie met een eindpunt in 2030 is opgesteld.

Resultaten van het Manifest

Henkjan van Meer, beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen, kijkt tevreden terug op de periode van het manifest. Volgens Van Meer heeft het manifest aanzienlijke vooruitgang geboekt, hoewel niet alle doelen zijn bereikt. Het heeft gezorgd voor een bredere acceptatie en implementatie van duurzame inkooppraktijken binnen de waterschappen. Dankzij het dashboard kunnen waterschappen nu beter inzicht krijgen in hun prestaties op het gebied van CO2-reductie en hergebruik van materialen.

Peter Gosselink, adviseur Duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV, benadrukt de verbeterde samenwerking binnen de sector als een belangrijk resultaat van het manifest. Hij gelooft echter dat het tempo van verduurzaming omhoog moet en dat er meer focus moet komen op regionale samenwerking en het gebruik van bestaande tools zoals het Ambitieweb en de Omgevingswijzer.

Nieuwe fase

Ook Jan-Willem Grotenhuis van de Provincie Utrecht ziet het einde van het manifest niet als een afsluiting, maar als een overgang naar een nieuwe fase van structurele samenwerking. Hij wijst op de noodzaak om de krachten te bundelen binnen bestaande programma's zoals het Rijksprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). Volgens Grotenhuis is er geen nieuw manifest nodig, maar moeten de bestaande samenwerkingsverbanden en instrumenten verder worden benut en verbeterd.

De weg vooruit

Het Regieteam van Duurzaam GWW onderzoekt momenteel verschillende mogelijkheden voor het vervolg op het manifest. De eerste contouren van dit vervolg worden zichtbaar, waarbij een aantal uitgangspunten centraal staan: het beheer en de herkenbaarheid van de Aanpak Duurzaam GWW moeten worden gewaarborgd, en de verschillende initiatieven moeten overzichtelijk blijven voor de sector. Hoewel er geen nieuw manifest komt, blijft de sector streven naar uniforme, landelijke aanpakken met betrouwbare instrumenten om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

De komende periode zal in het teken staan van verdere implementatie en verfijning van de instrumenten die zijn ontwikkeld tijdens het manifest. Door blijvende samenwerking en kennisdeling blijft Duurzaam GWW een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van GWW-projecten in Nederland.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar info@duurzaamgww.nl of neem contact op met Lauren van der Meer (lauren.vandermeer@crow.nl) of Joost Fijneman (joost.fijneman@crow.nl).

Meer weten over het einde van het manifest? Lees de komende dagen mee met de drieluik waarin geinterviewden Henkjan van Meer (beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen), Peter Gosselink (adviseur Duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV) en Jan-Willem Grotenhuis (Opdrachtgever Smart mobility, Duurzame mobiliteit en Goederenvervoer bij de Provincie Utrecht) hun visie en ervaringen delen over het manifest en de afsluiting hiervan.