Nieuwsbericht

Vakberaad: 'Samen naar een circulaire en klimaatneutrale infrastructuur'

Lid van het Vakberaad Beheer en Bouw vertelt over Manifest Duurzaam GWW 2030

Profielfoto van Yvette Janssen
7 september 2022 | 1 minuut lezen

Momenteel is hij vanuit het Vakberaad betrokken bij het Manifest Duurzaam GWW 2030. In dit interview vertelt hij meer over het manifest en waarom het zo belangrijk is om samen op te trekken.


Gerrit Jansen, provincie Drenthe

Wat is het Manifest Duurzaam GWW 2030?

Het manifest is een ontwikkeltraject. Wij willen als provincies de grote verduurzamingsopgaven, ingezet via het Rijk, implementeren binnen onze provinciale context. Dus kijken we naar welke stappen we samen met het Rijk kunnen zetten om te komen tot reductie van CO2, en hoe we meer circulair kunnen werken in 2030. Wat gaan we daarvoor doen en hoe kunnen we dat doen? De ambitie van dit manifest is dat duurzaamheid zoveel mogelijk wordt doorgevoerd in alle GWW-projecten. Wij willen naar een circulaire infrastructuur toe, maar dat moet je kunnen meten. Er moet een kader zijn. Wij zijn bezig om het landelijke klimaatdashboard te ontwikkelen waarin we kunnen monitoren wat de stand van zaken is. We werken daarvoor samen in het zogenoemde P12 overleg – het themaberaad Duurzaam GWW voor alle 12 provincies – dat inhoudelijk onder het Vakberaad Beheer en Bouw valt.

Waarom is het samen optrekken relevant voor de provincies?

Als we het gezamenlijk doen, kunnen we de kosten delen. Van de onderzoeken bijvoorbeeld, want elke onderzoek is er één. Als je dat met zijn twaalven doet, kun je de kosten delen. Dan heb je een beter product en een sterkere focus op de opdracht. Niet elke provincie heeft evenveel kennis van dezelfde materie, maar je komt een stuk verder als je die kennis met elkaar deelt. Binnen de eigen organisatie moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Daarin is een rol weggelegd voor de leden van het Vakberaad. Zij moeten er zorg voor dragen dat de lijnen die wij in het Vakberaad bedenken worden gevolgd in de eigen organisatie en dat deze meegroeit.

Lees het hele interview