Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Voor het onderhoud aan de kustlijn en bij baggerwerkzaamheden zetten aannemers materieel in dat CO2, stikstof en fijnstof uitstoot. Het transitiepad Kustlijnzorg (KCI) en vaargeulonderhoud richt zich op het verduurzamen van materieel dat wordt gebruikt bij bijvoorbeeld strandsuppleties en het onderhoud van vaargeulen. Verder richt het zich op het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van het materiaal dat bij baggerwerkzaamheden vrijkomt en het beschermen van de voorraad bagger en grond.

Concrete maatregelen

De maatregelen die in het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud de meeste reductie opleveren op weg naar 2030:

  • Verschonen van (de voortstuwing-, werk- en hulp-) motoren van schepen
  • Het gebruiken van duurzame energiedragers
  • Beschermen van de voorraad
  • Zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van materiaal

Meer lezen

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

'Door gemeenten te verbinden kunnen ze elkaar versterken met kennis en ervaring'

Groningen heeft als eerste provincie in Nederland een vliegende keep aangesteld die gemeenten op weg helpt bij het...

Inspiratie

Meten is weten, maar hoe meten we dan?

Een blog van Ella Cordus, junior projectmanager duurzaamheid bij CROW.

Wat je als young professional haalt uit deelname aan Dag van de Circulariteit

Ella Cordus werkt vanuit OchtendMensen (een initiatief van TwynstraGudde) bij CROW aan het thema duurzaamheid. In...

Documenten

Afbeelding van Startpakket Aanpak Duurzaam GWW

Startpakket Aanpak Duurzaam GWW

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De Aanpak Duurzaam GWW geeft jouw organisatie een methode om duurzaamheid een plek te geven de GWW-projecten. Maar hoe dan? Cursussen kunnen je op weg helpen om de Aanpak te begrijpen. Toepassen...
Afbeelding van MVI-criteriatool

MVI-criteriatool

Publicatiedatum:
Uitgever:
Rijksoverheid
Tool van de Rijksoverheid. De hierin opgenomen criteria zijn een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken.
1 link toegevoegd
Afbeelding van Dashboard Monitoring DGWW2030

Dashboard Monitoring DGWW2030

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Het Dashboard Monitoring DGWW2030 is een uniform dashboard dat door alle overheden toegepast kan worden en dat snel en duidelijk inzicht geeft in de duurzame prestaties op het gebied van de GWW.
Afbeelding van Roadmap Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

Roadmap Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

Publicatiedatum:
Uitgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Om de ambitie van klimaatneutraal en circulaire kustlijnzorg en vaargeulonderhoud in 2030 te realiseren is samen met verschillende partijen een routekaart opgesteld.