Document

Toetsmethodiek Circulair Staal (TCS)

Profielfoto van Brandon van Spall
29 maart 2024 | 2 minuten lezen

Een innovatieve tool ontwikkeld door Duurzaam GWW in samenwerking met Van Heteren, Rijkswaterstaat (RWS), Adviesbureau Heurter met betrekking tot de veilige toepassing van circulair profielstaal. De Toetsmethodiek Circulair Staal (TCS) is ontworpen om de adoptie van circulair staal in infrastructuurprojecten te versnellen, door duidelijke, toepasbare richtlijnen te bieden voor het specificeren, toetsen en valideren van hergebruikt staal, en zo een directe bijdrage te leveren aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. 

Naast het aantoonbaar maken dat het profielstaal voldoet aan de functionele eisen, maakt deze toetsmethodiek ook inzichtelijk hoe de keuze voor circulair profielstaal bijdraagt aan de reductie van emissies, uitgedrukt in de Milieukostenindicator (MKI).  

Hoe werkt de Toetsmethodiek Circulair Staal? 

De beoordeling vindt plaats via een slim flow-schema. Daarmee is snel te bepalen of het circulaire profielstaal voldoet. 

  

Het flow-schema is breed toepasbaar en bevat alle normen, definities en bijbehorende klasse indelingen. De uitkomst kan zijn dat er mogelijkheden zijn een om een partij circulair profielstaal (die beschikbaar is op de circulaire markt) toe te passen of dat nader onderzoek naar de historie en het uitvoeren van een uitgebreide beproevingen nodig is. 

Drie stappen

De Toetsmethodiek Circulair Staal (TCS) werkt met de volgende drie-stappen (zie Excel-bestand): 

  1. Op basis van de gevolgklasse, executieklasse en ontwerplevensduur stel je vast of de TCS geschikt is als toetsmethodiek voor circulair staal binnen jouw project; 

  2. Je voert de ontwerpkenmerken in van het benodigde staal; 

  3. Je voert de parameters in van het circulaire staal waarvan je de geschiktheid wil vaststellen. 

Het resultaat van de drie-stappen is als volgt: 

  1. TCS stelt zelf vast of het toepasbaar is als toetsmethodiek voor circulair staal binnen uw project. Indien TCS aangeeft niet toepasbaar te zijn, word je doorverwezen naar de NTA8713:2023, hiermee vervallen stap 2 en 3; 

  2. TCS is gevuld met broninformatie; 

  3. TCS geeft aan of het ingevoerde profielstaal toepasbaar is, of niet toepasbaar. Daarnaast geeft TCS de globale besparing op CO2 en MKI weer. 

Met TCS stel je dus eerst vast of de methodiek geschikt is voor jouw opgave. Vervolgens toets je in een paar minuten tijd of het voorhanden zijnde circulaire staal toepasbaar is in jouw project. 

De methodiek is beproefd binnen 3 pilot projecten. Binnen deze 3 pilot projecten heeft TCS binnen 5 minuten de toepasbaarheid van de methodiek en het voorhanden zijnde staal gegeven.

Meer informatie en contact 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Rob Luiten via rob.luiten@crow.nl

2 documenten en 1 link toegevoegd