Kunstwerken

Het thema Kunstwerken gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels, duikers, damwanden en wegmeubilair. De grootste milieu-impact van kunstwerken is terug te voeren op de CO2-uitstoot bij de winning van grondstoffen en de productie van materialen. Beton en staal spelen daarbij een hoofdrol. De scope van het thema Kunstwerken beslaat echter niet alleen de winning van grondstoffen, maar de gehele levenscyclus: van ontwerp tot en met sloop en hergebruik.

Concrete maatregelen

De maatregelen waarmee verduurzaming in het transitiepad Kunstwerken kan plaatsvinden, richten zich op duurzame ontwerpkeuzes en het hergebruiken van onderdelen en materialen, om zo het gebruik van primair materiaal te verminderen. De maatregelen die de meeste reductie opleveren op weg naar 2030:

  • Verduurzaming van beton
  • Hergebruik van objecten en onderdelen
  • Levensduur verlengende maatregelen
  • Circulair ontwerpen van nieuwe infrastructuur

De markt kan zich versneld ontwikkelen door de uitvraag van duurzame oplossingen zoals duurzaam beton en hergebruikte producten te vergroten. De handelingsperspectieven die door opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers in het Betonakkoord zijn ontwikkeld, geven hier invulling aan voor beton. Voor andere materialen en objecten worden de aangescherpte criteria de komende jaren ontwikkeld.

Meer lezen

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

'Door gemeenten te verbinden kunnen ze elkaar versterken met kennis en ervaring'

Groningen heeft als eerste provincie in Nederland een vliegende keep aangesteld die gemeenten op weg helpt bij het...

Inspiratie

Meten is weten, maar hoe meten we dan?

Een blog van Ella Cordus, junior projectmanager duurzaamheid bij CROW.

Wat je als young professional haalt uit deelname aan Dag van de Circulariteit

Ella Cordus werkt vanuit OchtendMensen (een initiatief van TwynstraGudde) bij CROW aan het thema duurzaamheid. In...

Documenten

Afbeelding van Startpakket Aanpak Duurzaam GWW

Startpakket Aanpak Duurzaam GWW

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De Aanpak Duurzaam GWW geeft jouw organisatie een methode om duurzaamheid een plek te geven de GWW-projecten. Maar hoe dan? Cursussen kunnen je op weg helpen om de Aanpak te begrijpen. Toepassen...
Afbeelding van MVI-criteriatool

MVI-criteriatool

Publicatiedatum:
Uitgever:
Rijksoverheid
Tool van de Rijksoverheid. De hierin opgenomen criteria zijn een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken.
1 link toegevoegd
Afbeelding van Dashboard Monitoring DGWW2030

Dashboard Monitoring DGWW2030

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Het Dashboard Monitoring DGWW2030 is een uniform dashboard dat door alle overheden toegepast kan worden en dat snel en duidelijk inzicht geeft in de duurzame prestaties op het gebied van de GWW.
Afbeelding van Roadmap Transitiepad Kunstwerken

Roadmap Transitiepad Kunstwerken

Publicatiedatum:
Uitgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Om de ambitie van klimaatneutrale en circulaire kunstwerken in 2030 te realiseren is een roadmap opgesteld voor de sector.