Aanpak duurzaam GWW

Een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven

De Aanpak Duurzaam GWW helpt iedereen die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten. De aanpak is gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:

 1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
 2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut kansen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.
 3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
 4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.
 5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals OmgevingswijzerAmbitiewebCO2-Prestatieladder en DuboCalc.

Stappenplan

Bij de Aanpak draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende fases van het project. Je vindt het overzichtelijk terug in deze handreiking. Deze stappen zijn in elke fase hetzelfde:

 1. Analyse van vraag en ambities
 2. Onderzoek kansen
 3. Vastleggen ambities en kansen
 4. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
 5. Afweging en toetsen duurzaamheid
 6. Verantwoording duurzaamheid

Via de stappen per fase worden, naast het gezamenlijk instrumentarium, hulpmiddelen aangereikt. Bijvoorbeeld een Format Overdrachtsdocument en een set Voorbeeldspecificaties duurzaamheid.

In elke fase zijn er instrumenten in te zetten ter ondersteuning. Om je op weg te helpen met de Aanpak Duurzaam GWW is er een startpakket ontwikkeld.

Publicaties en hulpmiddelen