Huisregels

Met deze huisregels willen we graag borgen dat duurzaamgww.nl een prettige en veilige plaats is en blijft voor iedere bezoeker en door iedereen op de juiste manier kan worden gebruikt. Heb je vragen of opmerkingen over één van deze huisregels, reageer dan gerust hieronder of stel ze via info@duurzaamgww.nl. We beantwoorden je vragen graag.

Lid worden

  • Maak slechts één account aan. Schaduwaccounts worden niet op prijs gesteld en zullen worden verwijderd.
  • Een duurzaamgww account is een persoonlijk profiel - gebruik daarom alleen jouw echte naam en een geldig e-mailadres. Gebruik geen alias en/of een vals of verzonnen e-mailadres of een e-mailadres van iemand anders.
  • Omdat een duurzaamgww account een persoonlijk profiel is, zijn bedrijfsaccounts niet toegestaan. Op duurzaamgww.nl willen we graag dat mensen praten met mensen.
  • Op duurzaamgww.nl ben je met een duurzaamgww account actief onder je eigen naam. Kies voor een profielfoto waar je duidelijk op staat. We stellen het op prijs dat iedereen op duurzaamgww.nl, kan zien wie je bent. Dit bevordert onderlinge relaties in het netwerk. Jouw naam en foto komen automatisch bij alle bijdragen te staan die je aan duurzaamgww.nl levert.
  • Al jouw (registratie)gegevens zijn vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen. Echter, elk gebruik van het duurzaamgww account via jouw gebruikersnaam en wachtwoord is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ook wanneer jouw gebruikersnaam en wachtwoord door derden worden gebruikt. CROW is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt uit het toekennen en/of toezenden van gebruikersnamen en wachtwoorden en uit welk gebruik daarvan ook. Vermoed je dat iemand misbruik heeft gemaakt van jouw duurzaamgww account? Laat het ons dan weten via info@duurzaamgww.nl.
  • Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

Intellectueel Eigendom

  • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CROW is het niet toegestaan (onderdelen van) de website, gebruikersprofielen en/of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Aansprakelijkheid

  • CROW is niet aansprakelijk voor de (juridische en/of andere) gevolgen van jouw activiteiten op duurzaamgww.nl, noch in, noch buiten Nederland.
  • CROW sluit elke aansprakelijkheid uit voor (directe en indirecte) schade, die voortvloeit uit of in relatie staat tot het gebruik van duurzaamgww.nl c.q. de (tijdelijke) onmogelijkheid om duurzaamgww.nl te gebruiken en/of te raadplegen.

Samen naleven

  • Zie je zelf een ongepast bericht? Stuur dan een bericht naar info@duurzaamgww.nl en beschrijf waarom je dat bericht ongepast vindt. Doe dit alsjeblieft zo volledig mogelijk. We kunnen het bericht dan beter beoordelen en - indien noodzakelijk - gepaste actie op ondernemen. Zie je andere dingen die mogelijk niet in de haak zijn of tegen de spelregels ingaan? Stuur dan ook gerust een bericht.

CROW behoudt zich het recht voor om - indien dat nodig is - deze spelregels te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we dit natuurlijk melden. 

----

Laatste update 16-02-2022 

info@duurzaamgww.nl