Expertpool duurzaam inkopen

De Expertpool duurzaam inkopen GWW richt zich op het uniform toepassen en waar nodig verbeteren van het instrumentarium uit de Aanpak duurzaam GWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, MKI/DuboCalc en de CO2-Prestatieladder). Daarnaast worden ontwikkelingen, kennis en praktijkervaring uitgewisseld. De Expertpool wordt gehost door CROW en voorgezeten vanuit Rijkswaterstaat.

De vaste leden van de Expertpool betreffen duurzaamheids- en inkoopadviseurs vanuit zowel opdrachtnemers, opdrachtgevers als advies- en ingenieursbureaus waarvan het “hands-on” toepassen van duurzaam inkopen in GWW-projecten een substantieel onderdeel uitmaakt van hun werk.

Ook deelnemen?

De Expertpool komt eens in de zes weken bijeen. Dit gebeurt online in teams. Tevens worden er in het jaar ook een paar fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Iedere bijeenkomst staat een onderwerp ingebracht door 1 van de leden centraal. Wil je deelnemen aan de Expertpool of meer informatie? Neem dan contact op via expertpool.di@crow.nl.

Werkgroep-omgeving

Klik hier om te navigeren naar de werkgroep-omgeving. LET OP: Deze omgeving is alleen toegankelijk voor leden. Heb jij vragen over deze omgeving neem dan contact op met expertpool.di@crow.nl.