Nieuws

Circulair fietspad is pas het begin...

Een fietspad dat voor 80% uit hergebruikte materialen bestaat en dat volledig demontabel is, zodat het ook in de toekomst gemakkelijk her te gebrui...

Terugblik online kick-off bijeenkomst DGWW 2030

Tijdens de kick-off bijeenkomst Duurzaam GWW 2030 werden deelnemers bijgepraat over het manifest DGWW 2030 en wat de meerwaarde is ten opzichte van...

Online informatiesessie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Wil je met je bedrijf overstappen op schonere bouwmachines? Laat je dan op 29 maart online bijpraten over de binnenkort verwachte Subsidieregeling...

In één oogopslag: De MKI brengt totale milieu-impact van een product in kaart

Bij elke fase van een project worden keuzes gemaakt die gevolgen hebben voor het milieu. Rijkswaterstaat werkt hard aan nieuwe, innovatieve maniere...

Regieteam geeft groen licht voor jaarplan 2022

Het Regieteam DGWW2030 heeft tijdens het regieteamoverleg van 9 december jl. ingestemd met de belangrijkste plannen van DGWW2030 voor 2022.

Manifest Duurzaam GWW 2030: het vervolg op de Green Deal 2.0

Eind 2020 liep de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 af, maar de ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel van alle GWW-projecten te maken, is zeker...

Hoe werkt het ‘no-regret’ project Monitoringstool CO2/CO2-Dashboard

Willen we bepalen of de duurzaamheidsdoelen voor GWW-projecten op het gebied van CO2 en materiaalgebruik tijdig worden gehaald, dan hebben we een u...

Lien De Backer van North Sea Port over de sessies MKI/DuboCalc

Op 15 en 22 juni 2021 volgde Lien de Backer, projectleider bij North Sea Port, de kennissessies Milieukostencalculator en DuboCalc. Binnen het stra...

‘Ga proefdraaien, maak berekeningen en krijg er een goed gevoel bij’

Een interview met Martijn Weening, Provincie Noord-Holland

Duurzaamheid en circulariteit in de schijnwerpers

Het driedaagse Symposium ‘Is uw openbare ruimte duurzaam & circulair?’ is in juni digitaal doorgegaan.