Nieuwsbericht

Podcast doorzagen: 'Contractbijbel' grond-, weg- en waterbouw herschreven voor o.a. duurzamer asfalt, beton en staal

Afgelopen week heeft Cobouw journalist Thomas van Belzen de Podcast Doorzagen opgenomen met Pieter Litjens, directeur CROW. Uitgangspunt van het gesprek van het belang van het duurzaam updaten van de RAW-systematiek.

Profielfoto van Redactie CROW
23 april 2024 | 1 minuut lezen

"De hele GWW-sector moet duurzamer. Een bestek wordt gemaakt door een bestekschrijver, en op het moment dat de bestekschrijver duurzaamheid niet belangrijk vindt, of een systematiek hanteert die je niet in staat stelt duurzaamheid te implementeren, dan wordt het knap ingewikkeld," aldus Litjens. "De duurzame update van de RAW-systematiek stelt zowel opdrachtgevers (gemeenten, waterschappen, provincies) als opdrachtnemende bedrijven, zoals bouwbedrijven en aannemers, en adviesbureaus en ingenieursbureaus, in staat om op een gestandaardiseerde manier, waarbij veel voorgeschreven wordt, met elkaar tot duurzame contractvorming te komen."

"Kleinere opdrachtgevers, zoals gemeenten, weten vaak niet hoe ze duurzame asfaltmengsels, betonsoorten of andere innovaties moeten inkopen. Om ze op weg te helpen, past kennisplatform CROW ‘de contractbijbel' van de sector aan," aldus Litjens in de Podcast. 

De standaard RAW-systematiek geldt al zeker vijftig jaar als belangrijke basis voor jaarlijks duizenden contracten in de grond-, weg- en waterbouw. De branche is er blij mee, want het voorkomt dat iedere opdrachtgever andere contracten opstelt.

Het geliefde, ruim anderhalve kilo wegende bepalingenboek heeft echter ook een nadeel. Het zit duurzaam bouwen soms in de weg. Of anders gezegd: het biedt te weinig ruimte voor ambitieuze opdrachtgevers en innovatieve bouwers. Daarom past CROW, uitgever van de contractbijbel, de Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW) hoofdstuk voor hoofdstuk aan".

Hoe CROW deze verduurzaming met het RAW-team aanpakt legt Pieter Litjens uit in de Podcast.

https://podcasters.spotify.com/pod/show/cobouw/episodes/Doorzagen-108--Duurzaam-inkopen-blijft-lastig-voor-gemeenten-e2igpo5/a-ab66pb6