Nieuwsbericht

Herziening Ambitieweb: volop aandacht voor circulaire economie en klimaatadaptatie

Profielfoto van Redactie CROW
7 maart 2023 | 2 minuten lezen

Goed nieuws rondom het Ambitieweb: na twaalf jaar volgt een flinke update om beter aan te sluiten op alle actuele beleidsopgaven. Een werkgroep met twaalf leden buigt zich momenteel, onder leiding van CROW, over de herziening van die twaalf duurzaamheidsthema’s. Deze werden in 2011 opgesteld en zijn leidend binnen de GWW-sector. Aanleiding voor de update vormen gewijzigde prioriteiten in landelijk beleid, maar ook innovatie in materialen en technieken.

Het Ambitieweb is een handige online tool om duurzame ambities te vertalen naar eigen beleid. Het web biedt een visuele weergave van de duurzaamheidsthema's die spelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Elk thema bestaat uit subthema's met daarbij doelstellingen. Bij energiegebruik is bijvoorbeeld de doelstelling vermeld: reduceren van energiegebruik tijdens de aanleg. Gebruikers hangen hun ambitie aan de verschillende thema's. Waar zetten zij op in bij het GWW-project? Het afwegen van, maar ook het focussen op thema’s is een behoefte van organisaties.

Door alle vernieuwingen en ontwikkelingen zijn de twaalf thema’s enigszins verouderd. Zo is het onderwerp Klimaatadaptatie nu nog ondergebracht bij de thema’s water, bodem en ruimtegebruik. Daardoor is het onvoldoende zichtbaar. Ook andere thema’s verdienen een herziening. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe kennis rondom materiaalgebruik in relatie tot de circulaire economie.

Brede vertegenwoordiging

De werkgroep telt vertegenwoordigers uit alle overheidslagen. Dat wil zeggen: twee vanuit de provincies, twee vanuit de waterschappen, twee vanuit het Rijk, een vanuit ProRail, drie vanuit gemeenten en daarnaast nog twee adviseurs die bij opdrachtgevers Ambitieweb-sessies uitvoeren. Een eerste inventarisatie is inmiddels achter de rug. Per thema is gekeken: wat speelt er nu? En ook: is het thema nog relevant?

Inmiddels is de werkgroep opgedeeld in groepjes die met specifieke thema’s bezig gaan. De belangrijkste vragen zijn: wat moet er beter en wat moet er anders? Over een paar weken leveren zij hun bevindingen op. Daaruit volgen meerdere voorstellen die tot actie kunnen leiden; van wijziging tot aanvulling per thema. Zogezegd krijgt het onderwerp klimaatadaptatie extra aandacht. Eén werkgroepje doet voorstellen hoe dit als apart thema kan worden neergezet.

Bovendien staat het beheerorganisaties vrij om het Ambitieweb aan de eigen situatie aan te passen. Hierdoor kunnen eigen ‘webben’ ontstaan. CROW verzamelt deze om te kijken waar zaken zijn aangepast en hoe iedereen van elkaar kan leren. Zo heeft ProRail bijvoorbeeld het onderwerp klimaatadaptatie al eerder als zelfstandig thema toegevoegd aan het eigen web.

Met deze herziening wil CROW het Ambitieweb weer breed toepasbaar maken en laten aansluiten bij de huidige beleidsopgaven. Bovendien maakt de herziening nóg beter inzichtelijk om welke opgaven het gaat en welke terminologie daar bij hoort.

Lees meer over het Ambitieweb

Profielfoto van Esther Sluis-Thiescheffer
6 dagen geleden
Profielfoto van Esther Sluis-Thiescheffer
6 dagen geleden

Klinkt goed! Wij willen intern mensen opleiden om ambitiweb-sessies te begeleiden. Als ik het zo lees, dan is het zinvoller om te wachten met opleiden tot de volgende versie af is. Klopt dat?

Profielfoto van Lauren van der Meer
4 dagen geleden
Profielfoto van Lauren van der Meer
4 dagen geleden

Dag Esther, mooi dat jullie intern mensen aan het opleiden zijn om sessie te begeleiden. De manier van werken met de tool (methodiek, plek in de projectfasen, etc.) blijft gelijk. Alleen de inhoud van de (sub)thema's wordt nu herzien. Het opleiden van de mensen lijkt mij persoonlijk dus geen probleem, wel moet dan rekening gehouden worden met het feit dat de invulling van de thema's iets kan veranderen richting de zomer. vg Lauren (projectleider van de herziening)