Nieuwsbericht

CROW lanceert vernieuwd Ambitieweb

Profielfoto van Redactie CROW
7 maart 2024 | 1 minuut lezen

CROW heeft een significante update doorgevoerd aan het Ambitieweb, een belangrijke visuele tool voor het vastleggen en handhaven van duurzaamheidsambities in projecten binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). De herziening is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Meer actuele thema's

Sinds de introductie in 2011 heeft het Ambitieweb gediend als visuele tool om twaalf duurzaamheidsthema's en de daarbij horende ambitieniveaus in kaart te brengen. Het is bedoeld om al in de vroege fasen van een project duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de planning en ontwerp. Met de recente update worden nieuwe beleidsprioriteiten en vakspecifieke innovaties weerspiegeld. Zo zijn in het verleden opgedane lessen en feedback verwerkt in het nieuwe web, en zijn de duurzaamheidsontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van doelstellingen en begrippen toegepast. De focus ligt nu meer op actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, die voorheen onvoldoende zichtbaar waren.

De herziening is uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen en adviseurs. Deze werkgroep heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan om de relevantie en actualiteit van de thema’s nauwkeurig te beoordelen. Op basis van hun bevindingen zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen en aanvullingen, waardoor het Ambitieweb nog beter aansluit op huidige en toekomstige duurzaamheidsopgaven.

Altijd in beweging

Lauren van der Meer, lid van de werkgroep, benadrukt de waarde van het Ambitieweb: "Het Ambitieweb is de eerste stap van beleid naar concrete maatregelen. De update markeert een belangrijke stap voorwaarts in het integreren van duurzaamheid in de GWW-sector. Er is de laatste jaren enorm veel veranderd op het gebied van duurzaamheid. Deze doorontwikkeling hebben we meegenomen in het nieuwe Ambitieweb, inclusief de nieuwste doelstellingen van de overheid en verbeterde en aangescherpte thema's."

De komende tijd blijft CROW het Ambitieweb doorontwikkelen, aan de hand van gebruikerservaringen. "Duurzaamheid blijft een thema dat altijd in beweging is. Onze tools ontwikkelen daarin mee, zodat het duurzaamheidsbeleid vanuit de overheid op een praktische manier toegepast kan worden in projecten binnen de GWW-sector.”

Klik hier voor meer informatie over Ambitieweb.