Nieuwsbericht

Subsidie voor CO2-reductie en circulariteit in gemeentelijke en provinciale projecten

Vanaf 1 juli kunnen gemeenten en provincies een aanvraag indienen voor de Specifieke Uitkering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (SPUK KCI). Met deze uitkering wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het toepassen van verduurzamingsmaatregelen, waaronder CO2-reductie en circulariteit, in GWW-projecten stimuleren.

Profielfoto van Redactie CROW
11 juni 2024 | 1 minuut lezen

De uitkering kan vanaf 1 juli aangevraagd worden voor projecten met meerkosten door duurzame maatregelen. Daarbij valt te denken aan directe meerkosten voor de inkoop van CO2-reducerende en/of circulaire maatregelen, maatregelen voor hergebruik en biobased materiaal en onderzoekskosten voor het realiseren van circulaire maatregelen. Het uitkeringsplafond bedraagt € 9.000.000, per aanvrager geldt een maximum van € 400.000. De regeling is ontwikkeld voor alle Nederlandse gemeenten en provincies. Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2024 tot 20 december 2024 worden ingediend, of tot het budget op is.

Inschrijven

Meer weten over deze regeling? Ga dan naar deze website of neem deel aan een van de digitale informatiebijeenkomsten op 25 juni van 15.30 tot 17.00 uur en op 27 juni van 12.00 tot 13.30 uur. In deze bijeenkomsten wordt toelichting gegeven op de regeling, wordt een voorbeeldproject behandeld en is er de gelegenheid tot vragen stellen. Mocht je deel willen nemen aan een van deze bijeenkomsten, dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar spukkci@rws.nl