Nieuwsbericht

Van start naar finish met de Interactieve Routekaart Verduurzaming RAW

Project Verduurzaming RAW deelt per kwartaal een interactieve routekaart Deze routekaart zal alle belanghebbenden — waaronder de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, provincies, aannemers en adviesbureaus — gedetailleerd inzicht bieden in de voortgang van het verduurzamen van de RAW-systematiek.

Profielfoto van Redactie CROW
19 april 2024 | 1 minuut lezen

Wat betekent verduurzaming van de RAW-systematiek?

Verduurzaming van de RAW-systematiek houdt in dat ieder hoofdstuk van de systematiek door de specialisten van CROW onder de loep wordt genomen, en wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het hoofdstuk aan te passen en te updaten naar een meer duurzame variant. Vrijwel de meeste impact wordt hierbij verwacht als het gaat om materiaalgebruik asfalt, beton en staal. Voor welk deel van de systematiek dit specifiek geldt, is verwoord in het programma versnellen/verduurzamen RAW. Dit houdt in dat we circa 50 deelhoofdstukken herzien in een looptijd van 3 jaar. 

Belang van een routekaart

Het delen van de routekaart is van belang om transparantie en voortgang te garanderen naar de voltooiing in 2026. De interactieve routekaart zal niet alleen dienen als een voortgangsrapport, maar ook als een strategische gids voor alle stakeholders. Voor overheidsinstanties biedt het een kader voor beleidsontwikkeling, terwijl het voor aannemers en adviesbureaus duidelijkheid schept over de toekomstige eisen en kansen in hun werkgebieden. Door regelmatig updates te geven, blijft de betrokkenheid en het momentum binnen het project hoog, wat essentieel is voor het succesvol bijwerken van de deelhoofdstukken en het bevorderen van actieve participatie in RAW-werkgroepen.

Succesvolle implementatie duurzaamheid

Door de routekaart regelmatig te vernieuwen en te delen, wordt gewaarborgd dat elke stap in dit belangrijke proces wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd, wat bijdraagt aan een breed gedragen en succesvolle implementatie van duurzaamheid binnen de RAW-systematiek.

Voor meer informatie, raadpleeg de routekaart of neem contact op met Tom de Water of Barbara Hasselaar voor verdere vragen. Meer weten over de mogelijkheden deel uit te maken van de Verduurzaming RAW? Dat lees je hier, we heten je heel graag welkom in een van onze nog op te starten werkgroepen.