Wegenprojecten

Op deze pagina vind je voorbeelden van wegenbouwprojecten uit de praktijk over de Aanpak Duurzaam GWW. 

Laat je inspireren! 

VolgendOntvolgen

Redactie

Traverse Dieren en de aanpak

Inwoners  van  Dieren  en  het  doorgaande  verkeer door  Dieren  ervaren  de  Burgemeester  de...

Provinciale wegen Noord-Holland volledig circulair en klimaatneutraal

Met het programma Duurzame Infrastructuur werkt de provincie Noord-Holland aan het verduurzamen van haar eigen...

Fietsbrug en Natuurverbinding Nigtevecht

De  provincies  Utrecht  en  Noord-Holland  en de  gemeenten  De  Ronde  Venen,  Stichtse Vecht  gaan...

Optimalisering verkeers-afwikkeling A1-N342-N737

De  provincie  Overijssel  is  voornemens  om  drie grote  verkeerskruisingen  op  de  N342,  de...

Energietransitie “De Snelbinder”

Een  oplossing  passend  binnen  het  programma ‘energietransitie’