Contact

Loket Duurzaam GWW

Het loket Duurzaam GWW faciliteert ondertekenaars van de Green Deal 2.0 bij het realiseren van hun doelstellingen. Ze zijn een vraagbaak voor de ondertekenaars en geïnteresseerden. Dus voor vragen of deelnemen aan de Green Deal 2.0 kan contact worden gezocht met:

CROW – Hilde Schutten (hilde.schutten@crow.nl)
CROW – Joost Fijneman (joost.fijneman@crow.nl)
Building Changes – Jan-Willem Weststrate (jww@buildingchanges.nl)

Het loket is ook bereikbaar via info@duurzaamgww.nl

Loket Duurzaam GWW

Wat kan het loket voor u betekenen?

Het loket is het aanspreekpunt voor de deelnemers en geïnteresseerden in de Green Deal. Vragen die binnenkomen bij het loket, worden zo goed mogelijk doorgeleid naar deskundigen in de aangesloten organisaties. Zelf adviseert het loket niet.

Het loket ondersteunt en faciliteert de kennisuitwisselingen tussen de partners met de website, een nieuwsbrief en met het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Neem contact op