Omgevingswijzer

De omgevingswijzer brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. Op basis van twaalf thema’s wordt op gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid bevorderd. Zo ontstaat een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied. De Omgevingswijzer geeft inzicht in sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit).

Gebruik de Omgevingswijzer bij voorkeur al in de initiatieffase of pre-projectfase (fase 1 van de Aanpak). Daar is de grootste winstte behalen.. Het instrument kan ook nog in de concept –of planfase (fase 2) worden ingezet. Dan is het een hulpmiddel bij het onderzoeken en bepalen van kansen en ambities van het project.

De resultaten uit de Omgevingswijzer kunnen weer als input dienen voor het Ambitieweb.

Meteen met de Omgevingswijzer aan de slag.