DuboCalc

Wat is Dubocalc?

Met DuboCalc kun je de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen berekenen en vergelijken. Alle milieu-effecten komen in beeld van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de milieueffecten uitgedrukt in euro’s, dit noemen we de Milieukostenindicator (MKI). De methode is gebaseerd op de rekenmethodiek van de Levenscyclusanalyse (LCA) gespecificeerd in de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken. DuboCalc volgt updates van deze bepalingsmethode.

Waarom zou ik DuboCalc gebruiken?

Opdrachtgevers kunnen DuboCalc gebruiken in EMVI / BPKV aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving / Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), waarbij een zo laag mogelijke MKI-score een gunningscriterium is. Potentiële opdrachtnemers kunnen de milieukosten van verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken en hun inschrijving verbeteren.

Meer informatie over DuboCalc is te vinden op de DuboCalc website.