Manifest DGWW2030

Wat is duurzaam GWW?

Hoe maak je duurzaamheid concreet en meetbaar in GWW-projecten en hoe sluiten we aan bij de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI), voortkomend uit het Klimaatakkoord, en de routekaarten om te komen tot schoon en emissieloos Bouwen (SEB)? Wat zijn de knelpunten op het gebied van verduurzaming in de sector en welke oplossingen zijn hiervoor? 

Met het Manifest Duurzaam GWW 2030 staat onze ambitie beschreven: duurzaamheid business as usual in alle GWW-projecten. Deze hoofddoelstelling is onderverdeeld in de volgende subdoelen:  

  • integraler gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW
  • faciliteren van relevante beleidsontwikkelingen, zoals de strategie KCI
  • versterken van de netwerkfunctie
  • uniforme monitoring van de resultaten 

Meer weten? Bekijk het manifest