Blog inspiratie

Bochtafsnijding Delftse Schie

Het project is een vaarwegproject van de  provincie Zuid-Holland waarbij het doel is een veiligere situatie te creëren voor de scheepvaart en de leefomgeving te verbeteren.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 1 minuut lezen

Het project is een vaarwegproject van de provincie Zuid-Holland waarbij het doel is een veiligere situatie te creëren voor de scheepvaart en de leefomgeving te verbeteren door de aanleg van een nieuw gedeelte van de vaarweg nabij Overschie (Rotterdam) waarmee er twee, bijna haakse, bochten, worden doorsneden. Dit levert onder andere op:

  • Een veiligere situatie op voor de beroeps- en recreatievaart doordat deze geen manoeuvres hoeven te maken om elkaar veilig te kunnen passeren.
  • Een vermindering van emissies, lichthinder en geluidshinder.
  • Minder schade aan de oevers
  • Reistijdwinst 

De  Aanpak

Het  Ambitieweb is een ondersteunend middel geweest in de planvorming (specifiek de voorbereidingsfase van het project) om te beschouwen aan welke duurzaamheidsambities het project voldoet en nader te onderzoeken of deze ambities uitgebreid kunnen worden. Het project scoort hoog op de ambities   Energie en Klimaat, Water en Bodem en Leefomgeving. Toen het Ambitieweb werd ingevuld werd duidelijk dat er voor alle thema’s kansen zijn. De grootste kansen liggen nu bij de specifieke uitvoeringsaspecten in de thema’s  Materialen en Grondstoffen en Bereikbaarheid. Door eisen te stellen aan de materialisering (denk aan gebiedseigen plantmateriaal en gebiedseigen grond die elders vrijkomt), hergebruik te stimuleren en tegelijkertijd de wijze hoe de materialen het projectgebied bereiken wordt getracht het duurzame project nog duurzamer te maken. 

Daniël van der Staak, Projectleider Provincie Zuid-Holland: "Het kan altijd duurzamer!” 

Hulpmiddelen die  zijn ingezet: Ambitieweb 

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken

  • Inzicht in kansen om duurzaamheidsambities te bewerkstelligen
  • Focussen op kansen voor de specifieke fase waarin het project zich bevindt 

Meer informatie

Kijk op www.zuid-holland.nl/bochtafsnijding

Voor meer informatie over de Aanpak kijk op www.aanpakduurzaamgww.nl