Blog inspiratie

De RAW-trein is volop aan het rijden!

Met de uitrol van de routekaart 2024-2026 Verduurzaming van Regelgeving, Aanbestedingen en Werken aan de Weg (RAW) werkt CROW structureel aan milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. In zijn blogs neemt expert Tom de Water (Team RAW) jullie mee in de o
Profielfoto van Redactie CROW
16 mei 2024 | 5 minuten lezen

Een 4e blog stond niet in de planning maar ik wil toch graag een beeld geven over de huidige stand van zaken. Er gebeurt namelijk al heel erg veel op het gebied van de Verduurzaming van de RAW-systematiek. 

In een eerder blog is al verteld dat het mogelijk is om klein materieel elektrisch uit te vragen, denk hierbij aan een bosmaaier, motorkettingzaag en mobiele versnipperaar. Dit is gefaciliteerd bij de resultaatsbeschrijvingen in Hoofdstuk 10 Werk algemene aard. Ook heeft het document ter visie gelegen waarin wij betongranulaat in pure vorm niet meer als Standaard funderingsmateriaal faciliteren. Dit in lijn met het betonakkoord en het aanzetten tot hergebruik zo hoog mogelijk in de keten. Er is er geen commentaar ontvangen waarin wordt aangegeven dat we betongranulaat beter wel kunnen blijven hanteren als Standaard funderingsmateriaal. De sector denkt hierin dus positief mee. 

Dit zijn de eerste stappen die het gebruik van RAW duurzamer maken zonder dat daar een extra gunningscriterium voor nodig is. 

Bekijk ook eens de Handreiking Duurzaamheid in RAW. In deze handreiking bieden wij een aantal handvatten om duurzaamheid binnen een project vorm te geven met behulp van de RAW-systematiek en kansen te benutten 

Actieve RAW werkgroepen 
Op dit moment zijn er 15 werkgroepen actief om hoofdstukken en deelhoofdstukken van de RAW-systematiek te herzien en daar waar mogelijk verduurzamen. Zoveel werkgroepen zijn er nog nooit voor de herzieningen van de RAW-systematiek tegelijk bezig geweest, enkel misschien bij de start van RAW 52 jaar geleden! 
Hieronder delen we de lijst met lopende werkgroepen: 

 • Actualisatie Hoofdstuk 35 Verkeersregelinstallaties, IVRI gaat binnenkort ter visie! 

 • Permanent werkgroep Asfalt (WGA) 

 • Actualisatie Hoofdstuk 83 Waterpasserende elementenverharding (planning release 2025). 

 • Bijlage 1: Proeven (doel is uniformeren van de opgenomen proeven) 

 • Actualisatie Hoofdstuk 33 Afschermingsvoorzieningen (planning release 2025) 

 • Actualisatie Hoofdstuk 26 Kabelwerk (planning release 2025) 

 • Actualisatie Hoofdstuk 28 Gas- en waterleiding (planning release 2025) 

 • Actualisatie Deelhoofdstuk 80.1 Funderingslagen (verschillende/jaarlijks opleveringen) 

 • Actualisatie Hoofdstuk 42 Betonconstructies (planning release 2025) 

 • Biodiversiteit (hoofdstuk overstijgend) 

 • Hoofdstuk 82 Betonverharding (gestart april 2024, wens is opname in de release van 2025) 

 • Hoofdstuk 25 Riolering (gestart april 2024, wens is opname in de release van 2025. Dit is voor H25 riolering erg uitdagend!) 

 • Hoofdstuk 21 Bemalingen             

 • MKI (concretiseren uitkomst verkenningsmiddagen. Wens is eind 2024 een concrete oplossing waardoor opname in 2025 zou kunnen plaats vinden)  

 • Deelhoofdstuk 81.4 Oppervlakbehandeling (wens is opname in de release van 2025) 

Asfalt, beton en staal 
Om impact te maken start CROW vanuit het programma verduurzaming RAW met alle (deel)hoofdstukken die een relatie hebben met asfalt, beton of staal. Die betreffende werkgroepen zijn hierboven cursief weergegeven. Er zullen ook herzieningen plaats gaan vinden die niet direct een relatie hebben met asfalt, beton of staal. Deze herzieningen zijn nodig vanwege de diverse signalen van onze gebruikers dat de hoofdstukken toe zijn aan een technische herziening waarbij CROW dan ook direct kijkt of bij deze herzieningen een duurzamere invulling mogelijk is. 

Voor de werkgroepen die beginnen met een herziening is er een startdocument beschikbaar. Het startdocument, gevuld met duurzame oplossingen, kan helpen om het gesprek over duurzaamheid op gang te krijgen. Een levend document die in de tijd uitgebreid wordt met input vanuit de werkgroepen en eventueel meerdere externe bronnen. Met gebruik van dit document kunnen de begeleiders van de werkgroepen inzichtelijk krijgen hoe duurzame oplossingen bij herzieningen zijn ingevuld en het voor hun betreffende herziening op een gelijke wijze meenemen.   

Het is echt heel erg leuk om van de CROW collega’s die de werkgroepen begeleiden terug te krijgen dat de werkgroepen super enthousiast zijn, scherp naar duurzaamheid kijken en zich conformeren aan een planning die sneller gaat dan ooit. 

Het proces van betrouwbaarheid gaan wij echter niet versnellen. De juridische toets door de Juridische en Bestektechnische commissie en de procestoets van de RAW-raad op de totstandkoming (denk vooral aan de juiste samenstelling van een werkgroep, in pariteit) zijn zeer belangrijke onderdelen van de betrouwbaarheid die in de 52 jaar van RAW is opgebouwd. 

Routekaart Verduurzaming RAW 
Naar mijn idee allemaal goede stappen om RAW versneld te herzien en te verduurzamen zodat wij conform onze uitdagende planning eind 2026 alle deelhoofdstukken met een relatie op het gebied van asfalt, beton en staal hebben herzien. Tijdens ons programma houden wij jullie op de hoogte van ontwikkelingen. Dit willen we graag doen met een routekaart waarin we jullie snel kunnen laten zien wat er is gebeurt en wat er de komende periode zal gaan starten. Hierbij de link naar de routekaart om in een overzicht te kunnen zien wat er allemaal als is gedaan voor het programma versnellen en verduurzamen RAW!  

Meer weten over het programma Verduurzaming RAW? 
Neem dan contact op met Tom.dewater@crow.nl  
Bekijk hier de planning van het Programma. 

Routekaart asfalt beton