Nieuwsbericht

Nieuwe MKI Plafondwaarden en Circulariteitseisen 2023

Vanaf 1 oktober 2023 zijn er nieuwe MKI- en circulariteitseisen van kracht, die een belangrijke stap betekenen naar een meer duurzame bouwsector. Deze eisen heeft het Betonakkoord in nauwe samenwerking met BouwCirculair, Betonhuis, opdrachtgevers en bouwbedrijven opgesteld, en bouwen voort op de successen van vergelijkbare maatregelen in 2021.

Profielfoto van Redactie CROW
4 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Opdrachtgevers die werken met het moederbestek of het standaardbestek van BouwCirculair kunnen deze eisen importeren via de bijbehorende bestekteksten op moederbestek.nl.

MKI Plafondwaarden 2023: gemiddelde daling van 10%

De MKI-plafondwaarden zijn in 2023 gemiddeld met 10% gedaald ten opzichte van 2021. Deze waarden zijn vastgesteld voor alle relevante productgroepen, zoals beschreven in de productbladen van BouwCirculair. In deze productbladen zijn ook uitzonderingen opgenomen. 

Nieuwe MKI-waarden

Samen met Betonhuis, de vertegenwoordiger van de beton producerende bedrijven, zijn per productgroep de nieuwe MKI-waarden vastgesteld. De nu gepubliceerde MKI-waarden fungeren als minimale eisen in contractvoorwaarden en gelden voor de gehele betonbranche. Verdere stimulatie kan bereikt worden door het belonen van lagere MKI-waarden in de gunningscriteria.

Circulair Bouwen met Beton

Circulair bouwen omvat alle stappen van de R-ladder van circulariteit. Het begint bij het ontwerpen van een nieuw project, waarbij duurzaamheid wordt nagestreefd door rekening te houden met materiaalpreventie, waardecreatie (zoals adaptiviteit en modulariteit) en waardebehoud (zoals levensduurverlenging), hergebruik van betonelementen en gerecyclede betonreststromen.

Nieuwe circulariteitseisen

In de nieuwe circulariteitseisen staat dat opdrachtgevers bij sloop eerst moeten onderzoeken of de levensduur van een gebouw of kunstwerk kan worden verlengd. Als dit niet mogelijk is, wordt circulair slopen verplicht, met prioriteit voor hergebruik van beton- en staalelementen, gevolgd door recycling van reststromen die dan hergebruikt worden in de bouw.

Als eerste stap in de recycling van betonreststromen wordt prioriteit gegeven aan het vervangen van een percentage van het volume primaire toeslagmaterialen door secundair toeslagmateriaal in de vorm van betongranulaat. Lees meer over deze eisen in de productbladen van BouwCirculair.

Ambitie: lagere MKI in 2025

De eisen voor 2023 hanteren nog niet de koploperaanpak, wat betekent dat wat koplopers in de markt al realiseren, 2-3 jaar later de norm zal zijn voor het peloton. In 2025 zal deze aanpak wel worden gehanteerd, wat naar verwachting resulteert in aanzienlijk strengere MKI-waarden voor dat jaar.