Nieuwsbericht

Lien De Backer van North Sea Port over de sessies MKI/DuboCalc

Op 15 en 22 juni 2021 volgde Lien de Backer, projectleider bij North Sea Port, de kennissessies Milieukostencalculator en DuboCalc. Binnen het strategisch plan van North Sea Port staat ‘duurzaamheid’ bovenaan de agenda. 

Samen met haar collega’s van de infra-afdeling werkt Lien aan het verduurzamen van infrastructuurprojecten en beheer/onderhoudswerkzaamheden. Lien vertelt: “De sessies heeft me veel nuttige informatie opgeleverd: we kregen op zeer toegankelijke en interactieve wijze te zien hoe de Milieukostencalculator en DuboCalc zijn opgebouwd en hoe de tools werken. Dat was voor mij ook de aanleiding om deze webinars te volgen: om meer inzicht te krijgen in wat deze instrumenten nu precies zijn, wie het gebruikt, wat de ervaringen zijn en welke evoluties gaande zijn.”

Wat gaat je anders doen binnen je organisatie na het volgen van deze kennissessies?
“Deze sessies zie ik als een eerste stap voor implementatie,” licht Lien toe. “Een goed duurzaamheidsbeleid implementeren is niet eenvoudig. Als opdrachtgever willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen en een methode kiezen die de aannemers bij aanbestedingen de gelegenheid geeft om zich goed te onderscheiden op dat vlak. Vervolgstap is dat we ons verder gaan verdiepen in de verduurzaming van onze infrastructuurprojecten en beheer/onderhoudswerkzaamheden en hiervoor pilotprojecten gaan uitzetten.”

NieuwsAgenda