Nieuwsbericht

Regieteam geeft groen licht voor jaarplan 2022

Het Regieteam DGWW2030 heeft tijdens het regieteamoverleg van 9 december jl. ingestemd met de belangrijkste plannen van DGWW2030 voor 2022. 

Profielfoto van Yvette Janssen
8 februari 2022 | 1 minuut lezen

De activiteiten voor 2022 dragen bij aan één of meer themalijnen van het manifest. Deze themalijnen moeten eraan bijdragen dat duurzaamheid in 2024 een belangrijke rol speelt bij alle GWW-projecten.

Plannen voor 2022

Benieuwd naar de plannen voor aankomend jaar? Lees ze hieronder.

1) Meer partijen gebruiken de Aanpak DGWW
In 2022 is veel aandacht voor voorlichting over de Aanpak DGWW, waarbij het handelingsperspectief centraal staat: hoe kan de Aanpak DGWW helpen om mijn duurzame doelen te bereiken?
2) De Aanpak DGWW wordt integraler gebruikt
In 2022 maken we het Digitaal Ambitieweb, ontwikkeld door CROW in opdracht van de provincies, klaar voor gebruik voor alle GWW-opdrachtgevers.
3) Faciliteren van beleidsontwikkelingen, zoals KCI en SEB
Zodra de roadmaps van de Rijksprogramma’s ‘Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI)’ en ‘Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)’ gepresenteerd zijn, gaan we daarmee in DGWW2030-verband aan de slag.
4) Versterken van de netwerkfunctie
We willen het netwerk DGWW versterken. We versterken hiertoe in 2022 de Communities of Practice (CoP’s) en breiden deze (waar nodig) uit. Ook starten we een regulier overleg op met de instrumentbeheerders, om ervoor te zorgen dat het instrumentarium dat hoort bij de Aanpak DGWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, Dubocalc en CO2-prestatieladder) goed blijft aansluiten bij de behoeften van de gebruikers én dat de instrumenten goed aansluiten op elkaar.
5) Uniforme monitoring van de resultaten
In 2021 heeft DGWW al opdracht verstrekt om met koplopers vanuit de decentrale praktijk te komen tot zes KPI’s waarop een uniforme monitoring gewenst is. In 2022 ontwikkelen we een dashboard waarmee elke overheidsopdrachtgever inzicht kan krijgen in de ontwikkeling op deze KPI’s én waarmee we het cumulatieve effect voor DGWW2030 kunnen laten zien.

In februari komt het Regieteam opnieuw bijeen. Heb je input of ideeën, meld ze dan via info@duurzaamgww.nl of via het regieteamlid dat namens jouw ‘bloedgroep’ in het Regieteam zitting heeft.