Blog inspiratie

Optimalisering verkeers-afwikkeling A1-N342-N737

De  provincie  Overijssel  is  voornemens  om  drie grote  verkeerskruisingen  op  de  N342,  de Oldenzaalsestraat  ter  hoogte  van  Hengelo, opnieuw  in  te  richten.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 2 minuten lezen

Het  aanpassen is noodzakelijk, omdat voor de regionale doorstroming als lokale bereikbaarheid deze kruisingen een knelpunt zijn in de toekomst, onder andere doordat binnen enkele jaren luchthaven Twente wordt heropend.  Het gaat daarbij om de kruispunten bij de aansluitingen op de A1 Zuid en Noord (Hasselerbaan), de rotonde Oosterveld en het kruispunt bij Frans op de Bult. 

De Aanpak

De  provincie Overijssel heeft duurzaamheid  hoog  in  het  vaandel staan.  Zo  is de doelstelling bij  de  aanpak van  de drie kruispunten in  de  N342  om duurzaamheid  te  concretiseren  in  het  opstellen  van het  ontwerp,  de  vraagspecificatie,  en het contract. Naast  de provincie zijn stakeholders  zoals  de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Hengelo,  de regio Twente en  het  ADT betrokken om gezamenlijk op een praktische en pragmatische invulling te geven aan duurzaamheid volgens de Aanpak Duurzaam GWW.

Hulpmiddelen die zijn ingezet: Ambitieweb, de CO2- prestatieladder. 

Henri  Bijkerk: “Probeer  zo  vroeg  mogelijk  de stakeholders  te  betrekken  bij  de discussie  over  de  ambities  die nagestreefd  worden  en  welke kansen  en bedreigingen  er  voor deze  ambitie  zijn!” 

Bereikte voordelen door met de Aanpak te werken

  • De  stappen uit de aanpak zijn basis geweest voor een geslaagde werksessie, waar op een goede manier met de stakeholders de discussie  is aangegaan over ambities, en kansen;
  • Er is een gezamenlijke ambitie besproken en vastgesteld, de keuze voor de te implementeren kansen wordt  goed gemonitord en frequent gespiegeld aan de duurzame ambitie.
  • De resultaten van de werksessie boden  goede input voor het vervolgtraject. Naast  een goed beeld van ambities is er een goede ‘opbrengst’  van duurzame kansen uitgekomen, namelijk:

-  Verleggen of combineren van de uitrit van het vrachtwagen parkeerterrein om veiligheid en doorstroming te bevorderen zowel voor voetgangers, fietsers als  automobilisten;

-  Voorstellen voor een veilige voetgangersbrug of tunnel voor chauffeurs of andere bezoekers die naar Frans  op  den  Bult willen, zodat deze niet de drukke  route op maaiveld kruisen;

-  In overleg met de stakeholders onderzoek naar verminderen van het aantal onveilige fietsoversteken;

-  Bevordering van de afwikkeling van het verkeer zoals tovergroen, wachttijdvoorspeller voor fietsers, bypass en groene golf voor rechtdoorgaand verkeer;  

  • Daarnaast kunnen bij verdere uitwerking van het plan vele maatregelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd, zoals: 

-  Fijnstof reductie door beplanting;

-  CO2 reductie door optimalisatie verkeersmanagement;

-  Dynamische openbare verlichting evt.  op  zonne-energie;

-  Afwatering  in  bermen of wadi/helofytenfilter; 

Meer  informatie

Kijk op www.overijssel.nl

Voor meer informatie over de  Aanpak: kijk op www.aanpakduurzaamgww.nl