Blog inspiratie

Fietsbrug en Natuurverbinding Nigtevecht

De  provincies  Utrecht  en  Noord-Holland  en de  gemeenten  De  Ronde  Venen,  Stichtse Vecht  gaan  bij  Nigtevecht  een  fietsbrug aanleggen  over  het  AmsterdamRijnkanaal.
Profielfoto van Yvette Janssen
18 februari 2022 | 2 minuten lezen

Met  de  fietsbrug  ontstaat  een verkeers-  en  sociaal  veilige  en  recreatief aantrekkelijke  fietsverbinding.   Om de  barrièrewerking  te  verzachten  en leefgebieden  te  ontsnipperen,  is versterking  van  het  Natuurnetwerk Nederland  (NNN)  nodig.  Het  Amsterdam-Rijnkanaal  vormt  in  dit  deel  van  Utrecht nog een  barrière  in  het  NNN,  die  door Rijkswaterstaat  aangepakt  wordt  door  de aanleg  van  passeerbare  oevers  en ecologische  stapstenen.   In  dit project werken  de  provincies  Noord-Holland  en  Utrecht  samen  met Rijskwaterstaat  en  zijn  twee  afzonderlijke projecten  gecombineerd  tot  1  project. 

De  Aanpak

Om de  beste  inschrijver  te  selecteren  heeft  de aanbestedende  dienst  gekozen  voor  de  methodiek  Best Value  Procurement,  in  het  Nederlands  vertaald naar Prestatieinkoop.   Best  Value  Procurement  moet  de  efficiency  en doelmatigheid  in  de  hele  keten  verhogen.  De Opdrachtnemer  krijgt  de  ruimte  om zijn verantwoordelijkheid  te  nemen.  De  Opdrachtgever  moet loslaten  en  contrac ten  niet  dichtspijkeren  met  specificaties, (minimale)  normen  en standaarden.   De  Opdrachtnemer  neemt  de  leiding  en  bewijst  op  basis van  dominante  informatie  en  prestatiemetingen  (kpi’s)  de haalbaarheid  en  het halen  van  de  projectdoelstelling  met een  maximale  reductie  van  risico’s  en  een  maximale benutting  van  kansen.  

Projectdoelstelling

Realisatie  en gedurende  20  jaar  het  onderhoud  uitbesteden voor  een  vaste  fietsbrug  over  het  Amsterdam-Rijnkanaal  te Nigtevecht,  inclusief  realisatie en  gedurende 3 groeiseizoenen  het  onderhoud  van  een  robuuste natuurverbinding  aan  beide  zijden  van  het  Amsterdam-Rijnkanaal.  Het  geheel duurzaam, onderhoudsarm, toekomstbestendig,  met  maximaal  draagvlak  van  de gebruiker  en  omgeving.

Hulpmiddelen  die  zijn  ingezet: Green Deal  Duurzaam GWW

Voordelen  bereikt  door  met  de  Aanpak  te  werken

  • Door het  toepassen  van  BVP  in  een  vroegtijdig stadium  de  markt  alle  vrijheid  geven  om  een volledige  invulling  te  geven  aan  duurzaam  gww. 

Meer  informatie

Kijk op www.noordholland.nl/web/Projecten/FietsbrugNigtevecht.htm