Nieuwsbericht

Winnen met Duurzaamheid? Bundel je krachten!

Duurzaamheid, nog even en we hoeven daar niet meer over na te denken! Dat voorspelde Joost Fijneman van CROW in zijn blog. Omdat wij in de nabije toekomst als sector gezamenlijk de nieuwste inzichten en technieken vastgelegd hebben in standaarden zoals bijvoorbeeld de RAW. Daar ben ik ook van overtuigd, maar, als alles in standaarden is vastgelegd, wat rest de sector dan te doen? Goed samenwerken is daarop het antwoord.
 

Profielfoto van Yvette Janssen
29 november 2022 | 2 minuten lezen

Duurzaamheid, nog even en we hoeven daar niet meer over na te denken! Dat voorspelde Joost Fijneman van CROW in zijn blog.

‘Never waste a good crisis’, is een bekende uitspraak (met de kern van duurzaamheid erin verweven) die ook van toepassing is op de klimaatcrisis. Samenwerken is de les die we kunnen leren uit deze crisis.  

Steeds meer komen we erachter dat ons werk effect heeft op verschillende werkterreinen. Zo heeft het bereikbaar houden van de regio invloed op economische activiteiten, maar ook op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, gezondheid van de bevolking, sociale inclusie en ga zo maar door. Maar een verkeerskundige die expert is op het gebied van bereikbaarheid én kennis heeft van klimaatadaptatie kom je weinig tegen. Dus moet je de krachten bundelen. 

Aanpak Duurzaam GWW 

In de GWW-sector is hiervoor een aanpak ontwikkelt. De Aanpak DuurzaamGWW is gericht op het bij elkaar brengen van experts van verschillende werkterreinen. Hierdoor wordt er in gezamenlijkheid besloten op welke manier ‘Duurzaamheid’ het beste een plek kan krijgen in een GWW- project.  

Omgevingswijzer 

De Aanpak begint bij de Omgevingswijzer. Deze tool richt zich op het in kaart brengen van wat de effecten van het project op 12 duurzaamheidsthema’s. Vervolgens wordt er met het Ambitieweb gekeken naar de kansen die er liggen. In elk project kan er bijgedragen worden aan duurzaamheid. In het ene project kan dit op het thema ‘energie’, in andere projecten kan bijvoorbeeld veel primair grondstofgebruik voorkomen worden. Het Ambitieweb helpt het projectteam te kijken op welke thema’s van duurzaamheid het beste ingezet kan worden: waar hoge ambities passen. Aan deze ambities worden (meetbare) doelstellingen gekoppeld en maatregelen bedacht.  

DuboCalc en CO2-prestatieladder 

DuboCalc geeft inzicht in de milieu-impact van de bedachte maatregel en drukt deze impact uit in een schaduwprijs (Milieu Kosten Indicator). Deze MKI helpt bij het formuleren van een goede uitvraag aan de markt het selecteren van de juiste aanbieding. De CO2-prestatieladder is een certificering waardoor de juiste partijen betrokken worden bij de uitvoering van het project. De laatste tool is nog in ontwikkeling: monitoring. Want: ‘alleen meten is weten’! Nog een bekende uitspraak. Maar die leent zich voor de volgende blog.

Het vorige blog 'het einde van duurzaamheid' geschreven door Joost Fijneman lees je hier.  

Dit blog is geschreven door Lauren van der Meer - Kenniswerker team Aanbesteden en Contracteren.