Nieuwsbericht

Extra ondersteuning rondom Dashboard Monitoring DGWW2030

Om overheidsorganisaties te helpen bij het DGWW-dashboard heeft CROW meerdere hulpmiddelen in ontwikkeling.

Profielfoto van Redactie CROW
19 december 2022 | 2 minuten lezen

Om overheidsorganisaties te helpen bij het DGWW-dashboard heeft CROW meerdere hulpmiddelen in ontwikkeling, vertelt projectleider Joost Fijneman.

‘Naast de handleiding die we online hebben gezet, willen we ons nog meer richten op voorlichting. Zo hebben we een cursus in voorbereiding en werken we aan een introductiepakket, met allerlei tools voor organisaties om er direct mee aan de slag te gaan. We willen die in het eerste kwartaal van 2023 kunnen presenteren.’

Ook de standaard objectenlijst die vanuit de pilot is samengesteld, is een voorbeeld van zo’n hulpmiddel, zegt Fijneman. ‘Onze aanpak is erop gericht dat een organisatie een werkwijze kan volgen die leidt tot succes. Alles wat wij ontwikkelen en aanbieden, doen we op basis van succeservaringen bij anderen. Op dit moment, in de beginfase, dus met name vanuit de pilot bij provincies en gemeenten. Maar hoe meer organisaties hiermee aan de slag gaan, hoe meer input we krijgen.’

Mogelijkheid tot benchmark

Het dashboard biedt ook de mogelijkheid om de eigen resultaten met die van andere organisaties te vergelijken, vertelt Fijneman. CROW wil daar graag op inzetten. ‘Die toepassing is nog enigszins in ontwikkeling en ook wel kwetsbaar, omdat je de gegevens wel met elkaar moet willen delen. Dus hóe we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Maar die benchmarktoepassing komt er wel. Het is uiteraard bijzonder leerzaam, want zo ontdek je bij elkaar hoe je tot betere resultaten komen.’ 

De uitrol van Dashboard Monitoring DGWW2030 wordt aangestuurd door een Regieteam. Naast vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers zit ook CROW in dat team. Het kennisplatform is indertijd gevraagd om de uitrol te stimuleren en te begeleiden, vertelt Fijneman. ‘Bij DGWW is ook een netwerk van ingenieursbureaus betrokken. Wellicht kunnen zij ook nog iets betekenen in het begeleiden van organisaties. Dat wordt komend jaar duidelijk. Ons doel is om de invoering zo laagdrempelig mogelijk te maken.’

Regionale samenwerking

Ook wil Fijneman aansluiting zoeken bij regionale samenwerkingsverbanden binnen de GWW. ‘Zij verbinden kleine en grote organisaties in hun regio. Wellicht kunnen we elkaar helpen om bijvoorbeeld ook kleinere gemeenten te bereiken en te interesseren voor het dashboard. Samen bereik je de hele groep.’

Afgelopen voorjaar kwam DGWW2030 in een stroomversnelling, vertelt Fijneman. ‘We zijn een half jaar verder en er is veel bereikt. Daar mogen we ook even bij stilstaan, vind ik. We zijn gestart na een lange periode van Green Deals. Die hebben helaas te weinig duidelijk gemaakt welke aanpak tot welk resultaat leidt. Nu kan dat wel. Het dashboard laat zien waar je staat als organisatie en wat de acties opleveren. Ja, eerst inzichten opdoen en daarna slimme keuzes maken. Dat gaat de sector echt verder helpen.’