Nieuwsbericht

Nieuwe toetsmethodiek Circulair Staal moet adoptie van circulair staal in infrastructuurprojecten versnellen  

Profielfoto van Redactie CROW
29 maart 2024 | 3 minuten lezen

In een wereld waar klimaatneutraliteit en circulariteit steeds urgenter worden, werken overheden en organisaties hard om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen. Een cruciaal element in deze transitie is de integratie van hoogwaardige, herbruikbare materialen in infrastructuurprojecten, met staal voorop als sleutelmateriaal om de CO2-uitstoot te verminderen. Ondanks de duidelijke voordelen, blijft het effectief toepassen van circulair staal in de praktijk uitdagend. Contractuele beperkingen en een gebrek aan specifieke eisen voor hergebruik ondermijnen vaak de implementatie van circulaire principes. 

Om deze barrières te overwinnen, introduceert de Toetsmethodiek Circulair Staal (TCS), een innovatieve tool ontwikkeld door Duurzaam GWW in samenwerking met Van Heteren, Rijkswaterstaat (RWS), Adviesbureau Heurter, een nieuw tijdperk van veilige toepassing van circulair profielstaal. De TCS is ontworpen om de adoptie van circulair staal in infrastructuurprojecten te versnellen, door duidelijke, toepasbare richtlijnen te bieden voor het specificeren, toetsen en valideren van hergebruikt staal, en zo een directe bijdrage te leveren aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. 

Naast het aantoonbaar maken dat het profielstaal voldoet aan de functionele eisen, maakt deze toetsmethodiek ook inzichtelijk hoe de keuze voor circulair profielstaal bijdraagt aan de reductie van emissies, uitgedrukt in de Milieukostenindicator (MKI).  

Hoe werkt de Toetsmethodiek Circulair Staal? 

De beoordeling vindt plaats via een slim flow-schema. Daarmee is snel te bepalen of het circulaire profielstaal voldoet. 

 Het flow-schema is breed toepasbaar en bevat alle normen, definities en bijbehorende klasse indelingen. De uitkomst kan zijn dat er mogelijkheden zijn een om een partij circulair profielstaal (die beschikbaar is op de circulaire markt) toe te passen of dat nader onderzoek naar de historie en het uitvoeren van een uitgebreide beproevingen nodig is. 

De Toetsmethodiek Circulair Staal (TCS) werkt met de volgende drie-stappen: 

  1. Op basis van de gevolgklasse, executieklasse en ontwerplevensduur stel je vast of de TCS geschikt is als toetsmethodiek voor circulair staal binnen jouw project; 

  2. Je voert de ontwerpkenmerken in van het benodigde staal; 

  3. Je voert de parameters in van het circulaire staal waarvan je de geschiktheid wil vaststellen. 

Het resultaat van de drie-stappen is als volgt: 

  1. TCS stelt zelf vast of het toepasbaar is als toetsmethodiek voor circulair staal binnen jouw project. Indien TCS aangeeft niet toepasbaar te zijn, word je doorverwezen naar de NTA8713:2023, hiermee vervallen stap 2 en 3; 

  2. TCS is gevuld met broninformatie; 

  3. TCS geeft aan of het ingevoerde profielstaal toepasbaar is, of niet toepasbaar. Daarnaast geeft TCS de globale besparing op CO2 en MKI weer.  

Met TCS stel je dus eerst vast of de methodiek geschikt is voor jouw opgave. Vervolgens toets je in een paar minuten tijd of het voorhanden zijnde circulaire staal toepasbaar is in jouw project. Het benodigde Excel-bestand voor de toetsing is te downloaden vanaf de productpagina. De methodiek is beproefd binnen 3 pilot projecten. Binnen deze 3 pilot projecten heeft TCS binnen 5 minuten de toepasbaarheid van de methodiek en het voorhanden zijnde staal gegeven.  

Verankering van bomen met staal 

Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden verschillende soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt van Heteren in opdracht van Rijkswaterstaat, met een anker, dode bomen aan in de rivieren. Zo herstellen we een belangrijke schakel in de voedselketen en verbetert de waterkwaliteit. De verankering van deze dode bomen gebeurd door middel van stalen verankeringspunten en kettingen. In plaats van het gebruik van 'virgin' staal was er de wens om in de toekomst staal her te gebruiken en op die manier een circulaire verankering toe te passen. Vanuit deze wens is de hierboven omschreven Toetsmethodiek Circulair Staal ontwikkeld. 

Het toepassen van circulaire materialen heeft een tweetal voordelen. Ten eerste dat oude materialen die normaal 'gedowngraded' worden, nu 'geüpgraded' worden. Daarnaast zorgt het gebruik van circulaire materialen indirect voor een vermindering van de CO2-uitstoot door het verminderen van transport en de vermeden productie. 

Door het toepassen van circulaire materialen in plaats van nieuwe materialen wordt bijgedragen aan de ambitie van Rijkswaterstaat om het primaire grondstofgebruik in projecten te halveren en klimaatneutraal te werken. 

Meer informatie en contact 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Rob Luiten via rob.luiten@crow.nl