Nieuws

Bekijk het meest recente nieuws op het gebied van duurzaam GWW. 

VolgendOntvolgen

Redactie

‘Je moet wel over een lange adem beschikken’

Weten waar je staat en dat voelbaar en inzichtelijk maken. Ja, dat is cruciaal bij het verduurzamen van een organisatie, vertelt Jolien Franke. Z

‘We waren blind aan het vliegen’

Interview - Provincie Noord-Holland over Dashboard Monitoring DGWW

‘Ook aannemers willen die data op orde hebben’

Regenwater afkoppelen, stoeptegels omkeren en hergebruiken, standaard laagtemperatuurasfalt opnemen in bestekken; op velerlei manieren is de gemeen...

Herziening Ambitieweb: volop aandacht voor circulaire economie en klimaatadaptatie

Goed nieuws rondom het Ambitieweb: na twaalf jaar volgt een flinke update om beter aan te sluiten op alle actuele beleidsopgaven.

Gemeente Arnhem deelt kennis naar aanleiding van pilotproject Emissieloze Bouwplaats op 9 maart

Hoe kan je als gemeente, in overleg met een vooraf geselecteerde aannemer, zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de gebruikte machines zero-emi...

Prijsvraag meest duurzame mobiliteitshub

CROW en het ministerie van IenW hebben een prijsvraag uitgezet voor het ontwerp van de meest duurzame mobiliteitshub. Hierbij staat een integrale,...

Dankzij duurzamer beton veilige fietspaden op Texel

Bij duurzaamheid denk je niet direct aan beton. In de beeldvorming heeft het een slecht imago, vooral vanwege de hoge CO2-uitstoot. Maar het kan oo...

Het moet écht anders

Het was vier jaar geleden. De laatste Infratech. Het laatste CROW Infradebat. Wat kan er veel veranderen in vier jaar.

Gratis adviesloket

Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel richt een gratis Adviesloket op om andere opdrachtgevers – het peloton – te ondersteunen bij de...

Hoogheemraadschap Rijnland blinkt uit in duurzaam aanbesteden

Zo zeg! Van nummer 11 op de ranglijst opeens naar positie 2. De snelste steiger in de top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers is Hoogheem...