Nieuwsbericht

Twee winnaars Duurzame Parels 2021

De projecten Vervanging Gemaal HD Louwes van het Waterschap Noorderzijlvest en de Nieuwe Verbinding N69 van de provincie Noord-Brabant zijn de winnaars van de Duurzame Parels 2021.

Profielfoto van Yvette Janssen
4 februari 2022 | 1 minuut lezen

Een beoordelingscommissie (bestaande uit vijf vertegenwoordigers van ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0) analyseerden de inzendingen en gaven deze score. 

 Gemaal HD Louwes

Wat is een duurzame parel?
Om de deelnemende partijen te inspireren en om ambitieuze en succesvolle projecten te belonen reikt de Green Deal Duurzaam GWW periodiek een aantal Duurzame Parels uit aan projecten die zich hebben onderscheiden op het gebied van duurzaamheid in voorbereiding, aanbesteding en/of uitvoering. Dit gebeurde voor het eerst op 17 januari 2019 tijdens InfraTech en een jaar later op 30 januari 2020 tijdens de jaarbijeenkomst van de Green Deal Duurzaam GWW. De Duurzame Parels van dit jaar zijn uitgereikt tijdens het online Symposium Duurzaamheid van 22 t/m 24 juni.

Waarom winnaars geworden?
Beide projecten hebben op overtuigende wijze aangetoond te werken volgens de transitielijnen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Structurele verduurzaming behoorde tot het totale werkpakket van beide opdrachtgevers; daarmee zijn de projecten mooie voorbeelden van Duurzaamheid als ‘business-as-usual’.

Geïntegreerd
Duurzaamheid is geïntegreerd in de projecten door vanaf een vroeg stadium opdrachtgever en opdrachtnemer te laten samenwerken. De projectteams betrokken de gebiedspartners en andere stakeholders bij het besluitvormingsproces. Zowel communicatie binnen als buiten de organisaties kreeg veel aandacht. Verder sturen beide projecten op een duurzaam ontwerp en een duurzame uitvoering door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW en instrumenten zoals de Omgevingswijzer en de CO2-Prestatieladder.

Doel Green Deal Duurzaam GWW 2.0
De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 heeft als doel het bevorderen van duurzaamheid in de GWW-sector in algemene zin. Daarbij is het streven dat duurzaamheid business as usual is in de GWW-projecten in 2020. De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 liep officieel af op 31 december 2020, maar is nu verlengd tot medio 2021.