Nieuwsbericht

Nieuw Klimaatdashboard geeft inzicht in duurzame prestaties GWW-projecten

Profielfoto van Yvette Janssen
8 juni 2022 | 2 minuten lezen

Het is een wens van vele overheden: inzicht krijgen in de duurzame prestaties van de aanleg en onderhoud van de grond- weg- en waterbouw. Binnenkort gaat die wens voor overheden in vervulling. Vanuit het programma Duurzaam GWW werkt CROW samen met advies- en ingenieursbureau Arcadis en consultant Firm of the Future aan een uniform Klimaatdashboard.

De ontwikkeling van het Dashboard is bekend terrein voor de betrokken partijen. Zo levert Firm of the Future al dashboards aan een aantal provincies en verzorgt Arcadis al jarenlang de Klimaatmonitor van de waterschappen. Projectleider Joost Fijneman is namens CROW betrokken bij de ontwikkeling van de monitoringstool.

Overheden die straks willen weten hoe ze ervoor staan op het gebied van duurzaamheid bij aanleg, onderhoud en vernieuwing van hun GWW-areaal, kunnen gebruik maken van het Dashboard. Daarmee zijn ze er uiteraard nog niet. Ze moeten zelf de dataverzameling organiseren. De tools van DGWW2030 kunnen hen hierbij helpen.

Mogelijkheden van het Dashboard

Via het Dashboard is de voortgang van diverse KPI’s gemakkelijk te monitoren. Zo is er straks de CO2-uitstoot in af te lezen, het brandstofverbruik, het energieverbruik, de biodiversiteit, het materiaalgebruik en is er ruimte voor de Milieu Kosten Indicator (MKI). In een later stadium worden daar mogelijk nog andere KPI’s aan toegevoegd, zoals stikstof en fijnstof.

Overheden krijgen inzicht in welke inspanningen op het vlak van duurzaamheid veel bijdragen (echt werken dus) en welke minder. Ook kunnen ze hun eigen prestaties gemakkelijk vergelijken met die van andere overheden (benchmarking). Daarnaast wordt het mogelijk regionale en zelfs landelijke cijfers te produceren.

Voor ondernemers is juist de uniformiteit van het Dashboard van groot belang. Nu wordt er vaak per project een set gegevens en cijfers gevraagd. En dat kan per project sterk verschillen. Als veel overheden met het uniforme Dashboard gaan werken wordt de vraag naar cijfers en gegevens een stuk eenduidiger. Dat maakt het niet alleen makkelijker, maar geeft ook richting. Als duidelijk is op welke KPI’s de meeste overheden sturen, dan kun je daar als bedrijfsleven ook op inspelen.

Gebruik maken van bestaande monitoringsactiviteiten

Veel partijen verzamelen nu al data ten behoeve van een monitor. Bij de ontwikkeling van het Klimaatdashboard wordt deze data in kaart gebracht en wordt onderzocht hoe deze data gebruikt kan worden voor het Dashboard. Kopgroepen uit alle overheidslagen, rijk, waterschappen, provincies en gemeenten, worden hierbij betrokken. Met het Dashboard krijgen partijen die al data verzamelen meer inzicht in deze data. Partijen die nog geen data verzamelen krijgen een passende wijze van dataverzameling aangereikt, waarmee zij de KPI’s in het dashboard zo eenvoudig mogelijk van de juiste input kunnen voorzien.’

Klimaatdashboard gedragen door gehele sector

De ontwikkeling van het uniforme Klimaatdashboard is één van de doelen van het Manifest Duurzaam GWW 2030. In het Manifest zijn doelstellingen geformuleerde die ervoor moeten zorgen dat duurzaamheid business as usual moet worden in alle GWW-projecten. Naast de uniforme monitoring van de resultaten zijn de volgende doelen geformuleerd:  

  • Integraal gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW, dus vanaf beleid en vervolgens in de projecten van de vroege planfase tot aan de realisatiefase.
  • Faciliteren van relevante beleidsontwikkelingen, zoals de rijksprogramma’s KCI en SEB.
  • Versterken van de netwerkfunctie.

Het Klimaatdashboard is het vijfde instrument in de Aanpak Duurzaam GWW en met deze tool wordt duidelijk wat de Aanpak Duurzaam GWW oplevert. Andere tools van de Aanpak zijn het Ambitieweb, de Omgevingswijzer, DuboCalc en de CO2-prestatieladder.